Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

 • SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2017. GODINA

   

  SVIM ČLANOVIMA HDŽI-a, SURADNICIMA I POSLOVNIM PARTNERIMA, TE SVIMA KOJI PRATE NAŠ RAD ŽELIMO SRETAN BOŽIĆ I NOVU 2017. GODINU!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 • Održan redoviti Sabor HDŽI-a 2016.

  U Zagrebu je 16. prosinca 2016. održan redoviti Sabor HDŽI-a. Na Saboru su, među ostalim, usvojeni financijsko izviješće i izviješće o radu Društva u 2016. godini, izmjene Statuta HDŽI-a, izviješće Nadzornog odbora te je donesen Program rada i Financijski plan na 2017. godinu. U Programu rada za 2017. planirana je provedba administrativnih aktivnosti, edukacija članova, izdavanje časopisa, obilježavanje 25. godina Društva, aktivnosti na oglašavanju i suradnji s drugim udrugama, te druge programske aktivnosti. Među najznačajnijim aktivnostima je nastavak održavanja edukativnih radionica i predavanja koje za cilj imaju stručno usavršavanje članova, kao i širenje znanja iz raznih područja, od „mekih vještina“ koje su primjenjive u svakodnevnim aktivnostima svakog pojedinca do specijaliziranih tema koje se odnose na pojedina željeznička stručna područja. Osim toga, nastaviti će se aktivnosti na jačanju suradnje Društva s drugim udrugama sličnog interesa kao i s željezničkom industrijom, u cilju jačanja suradnje i promocije unutar željezničkog sektora u cjelini. Kod izdavačke djelatnosti planira se nastavak redovitog izlaženja stručnog časopisa Željeznice 21, kao i elektroničkog biltena – newslettera. Na Saboru je istaknuto da članovi Društva trebaju aktivnije sudjelovati u pojedinim programskim aktivnostima, kao i predlagati nove ideje koje će poslužiti kao smjernice za planiranje budućih aktivnosti.

   
 • Stručno putovanje u Luku Vukovar

  U skladu s dogovorenim programskim aktivnostima tijekom 2016. Izvršni odbor HDŽI-a za svoje članove organizirao je jednodnevno stručno putovanje u Luku Vukovar kako bi se upoznali s radom, tehnologijom i aktivnostima koje su vezane uz željeznicu i promet općenito, kao i s budućim razvojnim planovima Luke. Putovanje je održano 4. listopada, a u sklopu obilaska posjetili smo Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata i odali počast svima poginulima. Direktor Luke Vukovar upoznao nas je s osnovnim karakteristikama Luke Vukovar, koja se svojim položajem na sredini dunavskoga plovnoga puta te idealnim vodostajem koji omogućuje plovidbu, a time i rad cijele godine, uvrstila među najvažnije luke na Dunavu.
Luka ima tehničke osobine E luke prema AGN Europskom ugovoru o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja te ima status međunarodne luke od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku. Zahvaljujući dugoj tradiciji lučkog poslovanja, tijekom 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća, bila je najprometnija riječna luka u bivšoj državi, a treća luka ukupno (uključujući i morske) s redovitim opsegom prometa između 1,2 i 1,5 milijuna tona godišnje. Na završetku stručnog putovanja, nakon posjeta Memorijalnome groblju i obilaska Luke Vukovar, članovi HDŽI-a nastavili su zajedničko druženje u Baranji.

   
 • ODRŽANO 7. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE HDŽI-a

  Dana 4. listopada 2016. u vijećnici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održano je 7. međunarodno savjetovanje o željeznici u organizaciji Hrvatskog društva željezničkih inženjera (HDŽI).

  Uvodni govor održala je doc. dr. sc. Danijela Barić s Fakulteta prometnih znanosti (FPZ) i predsjednica HDŽI-a, koja je ukratko predstavila ciljeve Društva: Danas želimo biti mjesto susreta željezničkih inženjera i mjesto razmjene novih ideja. Nadam se da ćemo biti mjesto na kojemu će se dogoditi nova suradnja i time potaknuti uspješnost svih željezničkih dionika koji mogu doprinijeti realizaciji ciljeva željezničkog sektora. 

  Cilj ovogodišnjeg savjetovanja bio je predstaviti suvremene tehnologije i tehnička rješenja za infrastrukturne podsustave i željezničke prijevoznike, a tijekom savjetovanja predstavljeni su planovi i mogućnosti nacionalnih željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture, projekti Međunarodne željezničke unije (UIC) na području jugoistočne Europe i inovacije u području prateće industrije.  

  U sklopu savjetovanja predstavljen je i Savez za željezničke inovacije u jugoistočnoj Europi (SEESARI), koji je osnovao UIC i kojemu je partner HDŽI.

  Uz predstavnike tri nacionalna željeznička poduzeća, resornog ministarstva i FPZ-a, savjetovanje je okupilo i predstavnike kompanija čija je djelatnost vezana uz željeznički sektor, među kojima su Ericsson Nikola Tesla, KONČAR - Električna vozila, Elektrokem, Radionica željezničkih vozila Čakovec, KING ICT, Plasser&Theurer, Getzner Werkstoffe, Siemens, GEOBRUGG, Kapsch CarrierCom, Tensar International, TD KotonTeks i Thales Austria.

  Pokrovitelji savjetovanja su Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture te Međunarodna željeznička unija (UIC), a partneri Europski savez društava željezničkih inženjera (UEEIV), HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo.

   

   
 • Stručno putovanje u Sloveniju

  Hrvatsko društvo željezničkih inženjera organiziralo je za svoje članove od 22. do 24. lipnja 2016. godine stručno putovanje u Sloveniju. Vrlo zanimljiv i aktivan program uključivao je posjet i obilazak uz stručno vodstvo Luke Koper, prezentaciju razvojnih planova Slovenskih željeznica, obilazak željezničkog muzeja Slovenskih željeznica u Ljubljani i kolodvora Divača, te upoznavanje s novim GSM-R sustavom u izgradnji tvrtke Kapsch. U kontaktima je primjetno da se kolege iz Slovenije susreću sa sličnim problemima kao i mi: povećanje konkurentnosti željezničkog prometa, modernizacija infrastrukturnih kapaciteta (npr. uvođenje GSM-R sustava te gradnja drugih kolosijeka na najopterećenijim prugama) i dr. Pored toga, putovanje je iskorišteno za druženje te upoznavanje s kulturnim i prirodnim ljepotama susjedne države. Ovo putovanje je organizirano uz pomoć kolega iz Slovenskih željeznica, Luke Koper i tvrtke Kapsch - članice HDŽI-a, kojima se ovim putem zahvaljujemo.

   

Željeznice 21

Tvrtke članice 

Newsletter