Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

 • Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU

  Poštovane kolegice i kolege,

  pozivamo Vas na stručno predavanje Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU – što nas čeka u narednom razdoblju uz primjenu 4. željezničkog paketa? koje su za članove Hrvatskog društva željezničkih inženjera pripremili kolegica i kolege iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

  Zajednička prometna politika kojom se štiti tržišno natjecanje i jamči slobodno pružanje usluga zahtijeva usklađivanje tehničkih, administrativnih i sigurnosnih propisa. Postupno usklađivanje tih zahtjeva neophodno je za interoperabilnost različitih nacionalnih željezničkih sustava. Cilj je europske politike željezničkog prijevoza osnivanje jedinstvenog željezničkog prostora. U okviru otvaranja sektora tržišnom natjecanju, Europska komisija predstavila je četvrti željeznički paket čiji su glavni ciljevi uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora za dovršetak unutarnjeg tržišta željezničkog prometa i pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza te u konačnici jačanje konkurentnosti željezničkog prometa.

  Tema: Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU – što nas čeka u narednom razdoblju uz primjenu 4. željezničkog paketa?

  Organizator: Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

  Vrijeme i mjesto: 7. prosinca 2017. u 14.30 sati, Klub HDŽI, Petrinjska 89, Zagreb

  Predavači:   Ljiljana Bosak, dipl. ing., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

  Damir Lazor, mag. ing traff., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

  Želimir Delač, dipl. ing. el., Agencija za sigurnost željezničkog prometa

   

  Molimo Vas prijave za predavanje pošaljite našem tajniku g. Marinku Popoviću na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Radujemo se Vašem dolasku!

  Srdačan pozdrav Izvršni odbor HDŽI

   
 • Stručni posjet Grazu

  Sukladno programskim ciljevima za 2017. godinu, Izvršni odbor HDŽI-a organizirao je jednodnevni stručni posjet Grazu u svrhu sudjelovanja na konferenciji "DAN HRVATSKE 2017" , dana 25. listopada 2017. godine. Na konferenciji je istaknut svekoliki pozitivan trend u europskome gospodarstvu, kako u rastu ekonomije i industrijske proizvodnje tako i u porastu potrošnje te padu nezaposlenosti. Cilj je zadržati ovakav pozitivan trend kako bi se postigao dugoročno održivi rast europskoga gospodarstva. Na skupu je istaknuta važnost tradicionalne suradnje Austrije i Hrvatske na svim područjima, od gospodarstva do kulture i znanstveno-obrazovne suradnje. U dijelu izlaganja posvećenom prometnom povezivanju, istaknuta je važnost poboljšanja željezničke veze Austrije i Hrvatske. Kao i uvijek, ovaj skup je izazvao veliki interes članstva HDŽI-a, kako zbog sudjelovanja na Konferenciji, tako i zbog međusobnog druženja. 

   
 • Održana radionica HDŽI-a

  Dana 30. rujna održana je zajednička radionica članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te Programskog vijeća HDŽI-a, na temu izrade monografije povodom 25 godina postojanja Društva te analize programa rada u 2017. godini i izrade Plana rada za 2018. godinu. Ovakav tip proširene radionice predstavlja novitet u radu Društva, a cilj je bio prikupiti što više korisnih ideja i informacija koje će pomoći pri što kvalitetnijem i učinkovitijem radu u narednom razdoblju. Ovime se potiče uključivanje članstva u sve aktivnosti Društva, s naglaskom na planiranje i realizaciju programskih i planskih aktivnosti. Pri tome je prikupljanje povratnih informacija od članstva ključni faktor za ocjenu uspjeha provedenih aktivnosti, ali još i više za planiranje aktivnosti u narednom razdoblju. Jedna od važnih tema na radionica bila je izlaganje koncepta i prikupljanje podataka za izradu monografije povodom 25-godišnjice HDŽI-a. Dvadesetpeta obljetnica postojanja i uspješnog djelovanja veliki je i značajan jubilej koji zaslužuje dostojno obilježavanje. Ponajprije sagledavanjem svega do sada napravljenog, ne toliko zbog samohvale već više kao motivacija za buduće djelovanje. U zaključcima sa radionice istaknuta je potrebna da se aktiviraju tijela Društva u funkciji stručne podrške u programskom radu, s naglaskom na Programsko vijeće, čiji rad treba obnoviti. Potrebna je organizacija stručnih prezentacija, okruglih stolova i drugih aktivnosti na terenu, kako bi se aktivnosti Društva što više približile članstvu. Treba nastaviti s organiziranjem stručnih putovanja i ekskurzija prema interesu članstva. Rad u povjereništvima treba intenzivirati, planirati informativne sastanke u povjereništvima ili zajedničke sastanke za više regionalnih povjereništava, te jednom godišnje organizirati sastanak svih povjerenika. Također, istaknuto je da treba uložiti dodatni napor za jačanje položaja i značenja Društva u stručnoj javnosti. Sudeći po rezultatima i uspjehu ove radionice, za očekivati je da će se ovaj uspješni model rada u Društvu nastaviti i nadalje primjenjivati.

   
 • Sastanak s članovima HDŽI-a u Ogulinu

  Na inicijativu Vedranka Brozovića, povjerenika u Povjereništvu Ogulin, te Milana Salopeka, člana Programskog vijeća HDŽI-a, dana 21. lipnja ove godine organiziran je sastanak i druženje članova Izvršnog odbora i članova HDŽI-a iz povjereništava Ogulin, Rijeka i Pula. Svrha toga sastanka bila je informiranje članstva o djelovanju Društva u prvoj polovini tekuće godine te o programskim aktivnostima u drugome dijelu godine. Delegaciju Izvršnog odbora predstavljali su Željka Sokolović, Tomislav Prpić, Marinko Popović i Ivan Ružić. Izvršni potpredsjednik Prpić izvijestio je nazočne o financijskoj situaciji Društva koja je stabilna, no najviše upita bilo je vezano uz programske aktivnosti. I nakon sastanka, uz neslužbeno druženje, nastavljeni su razgovori o Društvu i nacionalnome željezničkom sustavu, što ukazuje na to da postoji velika potreba članstva na terenu za izravnim informiranjem i raspravom o stručnim pitanjima. Nazočni članovi Izvršnog odbora preuzeli su obvezu da će pokušati organizirati što više takvih zajedničkih druženja u budućnosti jer to je jedini način održavanja kvalitetnog kontakta s članstvom. Na kraju potrebno je naglasiti to kako su članovi Povjereništva Ogulin taj sastanak organizirali izuzetno dobro te su se po tko zna koji put pokazali kao izvanredni domaćini.  

   
 • Nastavak suradnje DIŽS-a i HDŽI-a

  Društvo diplomiranih inženjera željezničkog saobraćaja Srbije (DIŽS) i Hrvatsko društvo željezničkih inženjera (HDŽI) nastavili su svoju suradnju radnim sastankom održanim 19. lipnja 2017. u Zagrebu. Tema posjeta i sastanka bila je poticaj za nastavak suradnje te razmjena iskustava u radu društava. Dogovorena je izrada protokola o međusobnoj suradnji koji će uskoro biti i potpisan. Povod za taj radni sastanak bilo je poticanje nastavka suradnje kao i razmjena iskustava u radu dvaju društava. Na sastanku je pripreman protokol o suradnji koji će uskoro biti i potpisan. U razgovorima je istaknuta zajednička želja društava za što većim i respektabilnijim utjecajem u područjima regulative, strategije, planova, studija i projekata u željezničkome sektoru. Osobita pozornost posvećena je zajedničkome članstvu obaju društava u krovnoj organizaciji Europskom savezu društava željezničkih inženjera (UEEIV) kao i nastavku certificiranja europskih željeznički inženjera (eurailing). Do sada je u Srbiji licencirano 15 euroinženjera, a u Hrvatskoj više od 40, ponajviše zaslugom HDŽI-a kao glavnog promotora certificiranja u RH.

Željeznice 21

Podupiruće članice 
 
 

Newsletter