Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

Časopis Željeznice 21 jest znanstveno-stručni časopis koji izlazi četiri puta godišnje, a programski je i sadržajno usmjeren u objavljivanje radova iz svih strukovnih područja posvećenih željeznici. Časopis se sastoji od tri dijela koja čine cjelinu. Prvi dio čine znanstveni i stručni članci, drugi promotivni stručni članci, a treći novosti iz željezničkog sustava te članci o aktivnostima Hrvatskog društva željezničkih inženjera (HDŽI).

Svi znanstveni i stručni radovi upućuju se u recenzijski postupak, dok ostali radovi ne podliježu recenzijskome postupku. Prijava rada smatra se autorovim jamstvom da članak nije prethodno objavljen i da se njegovim objavljivanjem ne krše autorska prava.

Autor je odgovoran za sve podatke iznesene u objavljenome članku. Svi tekstovi koji se objavljuju moraju biti napisani hrvatskim jezikom, iznimno engleskim jezikom, ako je riječ o stranome autoru. Autori ne moraju raditi grafičku pripremu članaka niti naručivati stručnu lekturu.

Znanstvene i stručne radove recenziraju odgovarajući stručnjaci. Radovi se prihvaćaju za objavu samo ako autor uskladi rad s primjedbama recenzenata i Uredništva.

 

Kategorizacija radova

Predložak za pripremu rada

Recenzentski list

Smjernice autorima