Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

 • Obilježavanje Dana inženjera u Klubu HDŽI

  Već treću godinu zaredom, 2. ožujka 2018. obilježiti će se Dan inženjera u RH. Ovaj datum je odabran u spomen na 2. ožujka 1878. godine, kad je u Zagrebu osnovan Klub inžinirah i arhitektah, preteča Hrvatskoga inženjerskoga saveza, što znači da se ove godine obilježava 140 godina kako su se inženjeri u Hrvatskoj okupili u svoju strukovnu asocijaciju. Danas u Hrvatskoj ima oko 40 tisuća inženjera svih struka, od čega članova u HDŽ-u ima oko 400. Kao što je već poznato, članstvo HDŽI-a organizirano je kroz 28 povjereništava, a preko 80% naših članova zaposleno je u željezničkim tvrtkama bivšeg HŽ sustava.

  U znak obilježavanja Dana inženjera, Klub HDŽI u Petrinjskoj 89 će u četvrtak 1. ožujka biti otvoren od 12 do 16 sati za sve članove i prijatelje Društva. U to vrijeme, posjetitelji Kluba će moći dobiti neki topli napitak te se u ugodnoj atmosferi družiti s kolegama, stoga pozivamo sve koji imaju mogućnost da posjete Klub i na taj način doprinesu obilježavanju Dana inženjera.

   
 • Održan redoviti Sabor HDŽI-a

  U Zagrebu je 18. prosinca 2017. održan redoviti Sabor HDŽI-a. Na Saboru su, među ostalim, usvojeni financijsko izviješće i izviješće o radu Društva u 2017. godini, izviješće o radu uredništva časopisa Željeznice 21, izviješće Nadzornog odbora te je donesen Program rada i Financijski plan na 2018. godinu. U Programu rada za 2018. godinu planirana je provedba administrativnih aktivnosti, edukacija i stručno usavršavanje članova, izdavanje časopisa, aktivnosti na oglašavanju i suradnji s drugim udrugama, licenciranje Euroinženjera, te druge programske aktivnosti. Nakon sjednice održana je prezentacija radne verzije monografije povodom 25 godina postojanja društva HDŽI. Kao i do sada, najznačajnije aktivnosti Društva odnose se na edukaciju i stručno usavršavanje članstva, održavanja tematskih radionica i predavanja, suradnja s akademskom zajednicom, drugim udrugama i željezničkom industrijom. Posebnu pažnju u idućoj godini treba posvetiti decentralizaciji aktivnosti Društva, kao i poticanju članova da se na kvalitetniji način uključe u rad i ispunjavanje zacrtanih programskih zadaća. Od članove se očekuje više inicijative u predlaganju novih aktivnosti Društva, u skladu s ciljevima, vizijom i misijom koju HDŽI ima od svoga osnutka. Kod izdavačke djelatnosti planira se nastavak redovitog izlaženja stručnog časopisa Željeznice 21, elektroničkog biltena – newslettera, te izdavanje monografije povodom obilježavanja 25 godina HDŽI-a.

   
 • Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU

  Dana 7.12. ove godine održano je u Klubu HDŽI-a stručno predavanje na temu "Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU – što nas čeka u narednom razdoblju uz primjenu 4. željezničkog paketa?". Predavanje su održali Ljiljana Bosak i Damir Lazor iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Želimir Delač iz Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Istaknuto je da zajednička prometna politika kojom se štiti tržišno natjecanje i jamči slobodno pružanje usluga, zahtijeva usklađivanje tehničkih, administrativnih i sigurnosnih propisa. Postupno usklađivanje tih zahtjeva neophodno je za interoperabilnost različitih nacionalnih željezničkih sustava. Cilj je europske politike željezničkog prijevoza osnivanje jedinstvenog željezničkog prostora. U okviru otvaranja sektora tržišnom natjecanju, Europska komisija predstavila je četvrti željeznički paket čiji su glavni ciljevi uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora za dovršetak unutarnjeg tržišta željezničkog prometa i pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza te u konačnici jačanje konkurentnosti željezničkog prometa.

   
 • Stručni posjet Grazu

  Sukladno programskim ciljevima za 2017. godinu, Izvršni odbor HDŽI-a organizirao je jednodnevni stručni posjet Grazu u svrhu sudjelovanja na konferenciji "DAN HRVATSKE 2017" , dana 25. listopada 2017. godine. Na konferenciji je istaknut svekoliki pozitivan trend u europskome gospodarstvu, kako u rastu ekonomije i industrijske proizvodnje tako i u porastu potrošnje te padu nezaposlenosti. Cilj je zadržati ovakav pozitivan trend kako bi se postigao dugoročno održivi rast europskoga gospodarstva. Na skupu je istaknuta važnost tradicionalne suradnje Austrije i Hrvatske na svim područjima, od gospodarstva do kulture i znanstveno-obrazovne suradnje. U dijelu izlaganja posvećenom prometnom povezivanju, istaknuta je važnost poboljšanja željezničke veze Austrije i Hrvatske. Kao i uvijek, ovaj skup je izazvao veliki interes članstva HDŽI-a, kako zbog sudjelovanja na Konferenciji, tako i zbog međusobnog druženja. 

   
 • Održana radionica HDŽI-a

  Dana 30. rujna održana je zajednička radionica članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te Programskog vijeća HDŽI-a, na temu izrade monografije povodom 25 godina postojanja Društva te analize programa rada u 2017. godini i izrade Plana rada za 2018. godinu. Ovakav tip proširene radionice predstavlja novitet u radu Društva, a cilj je bio prikupiti što više korisnih ideja i informacija koje će pomoći pri što kvalitetnijem i učinkovitijem radu u narednom razdoblju. Ovime se potiče uključivanje članstva u sve aktivnosti Društva, s naglaskom na planiranje i realizaciju programskih i planskih aktivnosti. Pri tome je prikupljanje povratnih informacija od članstva ključni faktor za ocjenu uspjeha provedenih aktivnosti, ali još i više za planiranje aktivnosti u narednom razdoblju. Jedna od važnih tema na radionica bila je izlaganje koncepta i prikupljanje podataka za izradu monografije povodom 25-godišnjice HDŽI-a. Dvadesetpeta obljetnica postojanja i uspješnog djelovanja veliki je i značajan jubilej koji zaslužuje dostojno obilježavanje. Ponajprije sagledavanjem svega do sada napravljenog, ne toliko zbog samohvale već više kao motivacija za buduće djelovanje. U zaključcima sa radionice istaknuta je potrebna da se aktiviraju tijela Društva u funkciji stručne podrške u programskom radu, s naglaskom na Programsko vijeće, čiji rad treba obnoviti. Potrebna je organizacija stručnih prezentacija, okruglih stolova i drugih aktivnosti na terenu, kako bi se aktivnosti Društva što više približile članstvu. Treba nastaviti s organiziranjem stručnih putovanja i ekskurzija prema interesu članstva. Rad u povjereništvima treba intenzivirati, planirati informativne sastanke u povjereništvima ili zajedničke sastanke za više regionalnih povjereništava, te jednom godišnje organizirati sastanak svih povjerenika. Također, istaknuto je da treba uložiti dodatni napor za jačanje položaja i značenja Društva u stručnoj javnosti. Sudeći po rezultatima i uspjehu ove radionice, za očekivati je da će se ovaj uspješni model rada u Društvu nastaviti i nadalje primjenjivati.

Željeznice 21

Podupiruće članice 
 
 

Newsletter