Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

Nakladnik

HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11,

Zagreb. Sporazumom o izdavanju stručnog željezničkog

časopisa Željeznice 21, uređivanje časopisa

povjereno je HDŽI-u. Odlukom Izvršnog odbora

HDŽI broj 70/17-HDŽI od 14.06.2017. godine,

imenovan je Uređivački savjet i Uredništvo stručnog

časopisa Željeznice 21.

 

Glavni i odgovorni urednik

Dean Lalić

 

Uređivački savjet

Tomislav Prpić (HDŽI - predsjednik Uređivačkog

savjeta), Danijela Barić (HDŽI), Zoran Blažević

(Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,

Split), Josip Bucić (Đuro Đaković d.d., Specijalna

vozila, Slavonski Brod), Jusuf Crnalić (Končar

Električna vozila d.d., Zagreb),

Stjepan Lakušić (Građevinski fakultet, Zagreb),

Martina Elizabeta Lovrić (HŽ Infrastruktura d.o.o.),

Mladen Lugarić (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.),

Renata Lukić (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.), Snježana

Malinović (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.), Mihaela

Tomurad Sušac (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.).

 

Uredništvo

Dean Lalić (glavni i odgovorni urednik), Danijela Barić

(pomoćnica gl. urednika za znanstvene i stručne

radove), Sonja Cvetković (pomoćnica gl. urednika za

novosti iz HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.), Tomislav

Prpić (pomoćnik gl. urednika za stručne članke iz

željezničke industrije), Željka Sokolović (pomoćnica

gl. urednika za oglašavanje).

 

Adresa uredništva

Petrinjska 89, 10000 Zagreb

telefon: (01) 378 28 58, telefax (01) 378 2858,

telefon glavnog urednika: 099 220 1591

zeljeznice This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lektorica

Nataša Bunijevac

 

Upute suradnicima

Časopis izlazi tromjesečno. Rukopisi, fotografije i

crteži se ne vraćaju. Mišljenja iznesena u objavljenim

člancima i stručna stajališta su osobni stav autora i

ne izražavaju uvijek i stajališta Uredništva. Uredništvo

ne odgovara za točnost podataka objavljenih

u časopisu. Upute suradnicima za izradu radova

nalaze se na web-stranici www.hdzi.hr. Časopis se

distribuira besplatno. Cijena oglasa može se dobiti

na upit u Uredništvu. Adresa Hrvatskog društva

željezničkih inženjera: Petrinjska 89, 10000 Zagreb;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Poslovni račun kod Privredne

banke Zagreb, broj 2340009-1100051481; devizni

račun kod Privredne banke Zagreb broj 70310-380-

296897; OIB 37639806727

 

Grafička priprema i tisak

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb

www.hzpp.hr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.