Formiran Ured za marketing i reorganiziran Ured za edukaciju i certifikaciju

Na 7. sjednici Programskog vijeća HDŽI održanoj 22. veljače 2020. godine dogovorene su dvije promjene koje zadiru u organizacijsko funkcioniranje Društva. U sklopu toga, formiran je Ured za marketing i načinjene su reorganizacijske promjene u Uredu za edukaciju i certifikaciju.

Ured za marketing formiran je u cilju da postane stručna podrška radu Programskog vijeća. Kako količina poslova vezanih za marketinške aktivnosti Društva raste iz godine u godinu, stvorila se potreba za formiranjem stručnog tijela koje će biti nositelj ove vrste poslova. Tu se prije svega misli na poslove vezane za oglašavanje u stručnom časopisu, osmišljavanje, dizajniranje i nabavku promotivnog materijala, organizaciju stručnih i prigodnih događanja i slično. Programsko vijeće je za voditelja marketinga imenovalo Tomislava Prpića, a za koordinatoricu za oglašavanje i evente Željku Sokolović. Ovaj dvojac već se duži niz godina  bavi poslovima marketinga te će od sada ove poslove voditi unutar zasebne organizacijske jedinice. Prvi od poslova u novoj organizaciji bit će priprema stručne konferencije koja će biti održana 03. travnja 2020. godine u Zaboku. Predviđeno je da se u rad Ureda po potrebi mogu uključivati i ostali članovi, sukladno potrebama zadaća.

Obzirom da je edukacija članstva  jedna od ključnih aktivnosti Društva, zaključeno je kako Ured za edikaciju i certifikaciju ima izuzetno važnu ulogu u provedbi programskih aktivnosti Društva. Osim osmišljavanja edukativnih aktivnosti za članstvo i provođenja EURAIL-ING certificiranja, ured se treba usmjeriri i na proučavanje novih pristupa funkcioniranja željezničkih sustava u Europi. Tako UEEIV posljednjih nekoliko godina aktivno promovira sistemsko inženjerstvo kao  jedan od pristupa u upravljanju procesima složenih i interdisciplinarnih sustava, što svakako predstavlja izazov svakog željezničkog sustava, Iz tog razloga, ured će se u narednom razdoblju, uz dosadašnje aktivnosti vezane uz EURAIL-ING certificiranje, više angažirati u proučavanju i edukaciji članstva po pitanju sistemskog inženjerstva. Za ove aktivnosti, zadužen je Neno Kladarić koji je imenovan voditeljem Ureda za edukaciju i certifikaciju, dok je Branko Korbar imenovan koordinatorom za EURAIL-ING certificiranje.