Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Novi broj Željeznice 21

Novi broj Željeznice 21

U tisku je ljetni broj stručnog časopisa Željeznice 21, koji čitateljima donosi tri zanimljiva stručna članka. Autorice i autor članaka dolaze iz HŽ Infrastrukture  i u svojim radovima obrađuju raznovrsne i vrlo zanimljive teme. Prvi članak dr. sc. Dražena Kaužljara pod nazivom Čimbenici robnih tokova u funkciji kvalitetnog upravljanja u prijevozničkim poduzećima  analizira utjecaj različitih čimbenika i kriterija koji utječu na formiranje i raspored robnih tokova. U toj analizi, u čimbenike robnih tokova ubrajaju se geoprometni i društveno-ekonomski čimbenici, a kriteriji za njihovo formiranje čine prometna ponuda, potražnja i okružje te kriteriji konkurentnosti prometnoga pravca. Uzimajući u obzir postojeće stanje, autor upućuje na potrebu izrade provedive strategije prometnoga razvitka i nacionalne programe Republike Hrvatske koji će poslužiti kao podloga za izradu i implementaciju razvojnih poslovnih planova i uspostavu kvalitetnijeg sustava upravljanja prijevozničkim poduzećima.