Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

U Zagrebu je 16. prosinca 2016. održan redoviti Sabor HDŽI-a. Na Saboru su, među ostalim, usvojeni financijsko izviješće i izviješće o radu Društva u 2016. godini, izmjene Statuta HDŽI-a, izviješće Nadzornog odbora te je donesen Program rada i Financijski plan na 2017. godinu. U Programu rada za 2017. planirana je provedba administrativnih aktivnosti, edukacija članova, izdavanje časopisa, obilježavanje 25. godina Društva, aktivnosti na oglašavanju i suradnji s drugim udrugama, te druge programske aktivnosti. Među najznačajnijim aktivnostima je nastavak održavanja edukativnih radionica i predavanja koje za cilj imaju stručno usavršavanje članova, kao i širenje znanja iz raznih područja, od „mekih vještina“ koje su primjenjive u svakodnevnim aktivnostima svakog pojedinca do specijaliziranih tema koje se odnose na pojedina željeznička stručna područja. Osim toga, nastaviti će se aktivnosti na jačanju suradnje Društva s drugim udrugama sličnog interesa kao i s željezničkom industrijom, u cilju jačanja suradnje i promocije unutar željezničkog sektora u cjelini. Kod izdavačke djelatnosti planira se nastavak redovitog izlaženja stručnog časopisa Željeznice 21, kao i elektroničkog biltena – newslettera. Na Saboru je istaknuto da članovi Društva trebaju aktivnije sudjelovati u pojedinim programskim aktivnostima, kao i predlagati nove ideje koje će poslužiti kao smjernice za planiranje budućih aktivnosti.