Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Jedna od temeljnih zadaća HDŽI-a je edukacija i stručno usavršavanje članstva, čemu se u određivanju prioriteta u radu Društva vodi posebna pažnja, tako da je i za ovu godinu u pripremi čitav niz stručno edukativnih radionica i predavanja. Pored toga, u planu je i nastavak certificiranja Eurail inženjera, za što je HDŽI nositelj aktivnosti za Republiku Hrvatsku. Stjecanje Eurail-ing certifikata omogućuje prepoznavanje stručnih i profesionalnih kvaliteta nositelja, te daje veće mogućnosti za daljnje usavršavanje i napredovanje unutar domaćeg i europskog željezničkog sektora. Od certificiranih Eurail inženjera očekuje se stalno stručno usavršavanje, s naglaskom na tehnička znanja i poznavanje zakonskih okvira, te očuvanje stručnog, intelektualnog i moralnog integriteta u svim segmentima svoga djelovanja. Za novog Voditelja ureda za edukaciju i certifikaciju HDŽI-a imenovan je naš dugogodišnji član Branko Korbar, ujedno član Izvršnog odbora Društva. Više o Eurail-ing certificiranju pročitajte na našim web stranicama.