Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

U sklopu Plana rada za 2017. Izvršni odbor HDŽI-a ima zadaću provesti brojne zadaće organizacijsko administrativne prirode. Jedna od njih je ažuriranje evidencije članstva, što predstavlja i zakonsku obvezu svake udruge. Članstvo HDŽI-a u posljednjih nekoliko godina doživljava nešto veću fluktuaciju, zbog brojnih odlazaka dugogodišnjih članova u mirovinu. Nakon odlaska u mirovinu, oni i dalje ostaju članovi HDŽI-a, no svrstavaju se u kategoriju tzv. pasivnog članstva i prestaju plaćati godišnju članarinu. Odlazak dugogodišnjih članova u mirovinu te primanje novih članova zahtjeva vođenje točne evidencije, koja predstavlja i bazu za prikupljanje godišnje članarine. U skladu s time, tajništvo Društva započelo je aktivnosti uređivanja evidencije članstva te odaslalo popise članova svim povjerenicima HDŽI-a kako bi iste pregledali i eventualno korigirali. Ova aktivnost se namjerava provoditi do sredine veljače, nakon čega će se pristupiti analizi organizacije povjereništava na terenu, s ciljem prilagođavanja stvarnom stanju i boljoj komunikaciji s članstvom. Članovi Izvršnog odbora koji provode navedene aktivnosti, kontaktirati će pojedine povjerenike te prema potrebi i dogovoru organizirati kratke radne sastanke po navedenoj tematici.