Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

U nizozemskom Utrechtu održan je 29. ožujka ove godine sastanak predsjedništva Saveza europskih društava željezničkih inženjera (UEEIV). U uvodnoj riječi Predsjednik UEEIV-a Frans Heijnen predstavio je aktivnosti Saveza provedene u 2016. godini, istaknuvši važnost stručnog usavršavanja željezničkih inženjera, kao jedne od temeljnih zadaća UEEIV-a. S tim ciljem je predstavljen ambiciozni plan održavanja stručnih predavanja i konferencija u 2017. godini. Pored toga, u radu Saveza veliko značenje ima certificiranje Eurail inženjera, ali i jedno sasvim novo područje – sistemsko inženjerstvo, u kome UEEIV-a želi steći važnu ulogu u promociji i valorizaciji. Aktivnosti Saveza vezane su i za aktivnosti članica, tako da je nužno jačati međusobnu suradnju članica u vidu bilateralne suradnje pod okriljem UEEIV-a. Hrvatsko društvo željezničkih inženjera na sastanku rukovodstva UEEIV-a predstavljao je član Izvršnog odbora HDŽI-a Dean Lalić.

U organizaciji Saveza UEEIV održana je 30. ožujka ove godine Konferencija o sistemskom inženjerstvu, u sklopu međunarodnog sajma željezničke industrije RailTech Europe 2017, koji je održan u Utrechtu od 28. do 30. ožujka. Na sajmu je održano više stručnih radionica, demonstracija, izložbi i predstavljanja raznih proizvoda i usluga koje se nude na europskome željezničkom tržištu. Sistemsko inženjersko jest interdisciplinarna vještina koja se bavi mogućnostima oblikovanja i upravljanja složenim inženjerskim sustavima, ali i upravljanja složenim inženjerskim projektima. Ono analizira i optimizira radne procese, identificira i upravlja ciljevima i rizicima te usmjerava i usklađuje aktivnosti pojedinih podsustava koji tvore složene sustave. Sistemsko inženjerstvo primjenjivo je u raznim stručnim područjima inženjerskog djelovanja, uključujući željeznicu koja svojom strukturom, složenošću te visokim kriterijima po pitanju sigurnosti i učinkovitosti zahtijeva upravo takvu upravljačku strukturu. U izlaganjima na Konferenciji predstavljena su dosadašnja iskustva i planovi za primjenu sistemskog inženjerstva na željeznici.