Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Izvršni odbor HDŽI-a na svojoj 18. sjednici održanoj 12. travnja 2017. donio je odluku o osnivanju novih povjereništava HDŽI-a na području čvora Zagreb, a zbog promjene ustrojstva HŽ Infrastrukture. Cilj osnivanja novih povjereništava je unaprjeđenje kvalitete rada te povećanje operativnosti povjereništava. Novoosnovana povjereništva su:

  1. HŽI Mehanizacija i Pružne građevine (povjerenik Predrag Horvat)
  2. HŽI Zagreb Centar (povjerenik Dean Lalić)
  3. HŽI Zagreb Zapad (povjerenik Branko Korbar)
  4. Klub HDŽI (povjerenik Marinko Popović)

 

Osnivanjem novih povjereništava HDŽI-a ukidaju se postojeća povjereništva HŽ Zagreb RK i HŽI Mehanizacija. U novim povjereništvima imenovani su privremeni povjerenici, koji trebaju u roku od 90 dana provesti izbor za povjerenike.