Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

U Zagrebu je 18. prosinca 2017. održan redoviti Sabor HDŽI-a. Na Saboru su, među ostalim, usvojeni financijsko izviješće i izviješće o radu Društva u 2017. godini, izviješće o radu uredništva časopisa Željeznice 21, izviješće Nadzornog odbora te je donesen Program rada i Financijski plan na 2018. godinu. U Programu rada za 2018. godinu planirana je provedba administrativnih aktivnosti, edukacija i stručno usavršavanje članova, izdavanje časopisa, aktivnosti na oglašavanju i suradnji s drugim udrugama, licenciranje Euroinženjera, te druge programske aktivnosti. Nakon sjednice održana je prezentacija radne verzije monografije povodom 25 godina postojanja društva HDŽI. Kao i do sada, najznačajnije aktivnosti Društva odnose se na edukaciju i stručno usavršavanje članstva, održavanja tematskih radionica i predavanja, suradnja s akademskom zajednicom, drugim udrugama i željezničkom industrijom. Posebnu pažnju u idućoj godini treba posvetiti decentralizaciji aktivnosti Društva, kao i poticanju članova da se na kvalitetniji način uključe u rad i ispunjavanje zacrtanih programskih zadaća. Od članove se očekuje više inicijative u predlaganju novih aktivnosti Društva, u skladu s ciljevima, vizijom i misijom koju HDŽI ima od svoga osnutka. Kod izdavačke djelatnosti planira se nastavak redovitog izlaženja stručnog časopisa Željeznice 21, elektroničkog biltena – newslettera, te izdavanje monografije povodom obilježavanja 25 godina HDŽI-a.