Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Iz tiska je izašao drugi ovogodišnji broj stručnog časopisa Željeznice 21. Ovaj ljetni broj donosi tri stručna članka čiji autori  dolaze iz HŽ Infrastrukture.

Prvi članak dr. sc. Dražena Kaužljara pod nazivom Čimbenici robnih tokova u funkciji kvalitetnog upravljanja u prijevozničkim poduzećima   analizira utjecaj različitih čimbenika i kriterija koji utječu na formiranje i raspored robnih tokova.  Uzimajući u obzir postojeće stanje, autor upućuje na potrebu izrade ostvarive strategije prometnog razvitka i nacionalnih programa Republike Hrvatske koji će poslužiti kao podloga za izradu i provedbu razvojnih poslovnih planova i kvalitetno upravljanje prijevoznim poduzećima.

Stručni članak  Tehničke specifikacije za interoperabilnost željezničkog infrastrukturnog podsustava  potpisala je Snježana Krznarić i obrađuje značenje tehničke specifikacije interoperabilnosti (TSI) u nacionalnom i europskom željezničkom sustavu. U članku, autorica  naglašava postupak i proces usklađivanja zakona i zakonodavnih akata s europskim direktivama, kao temeljnim preduvjetom za izgradnju zajedničkih europskih željezničkih mreža.

Sara Baraba u svom radu Primjena LiDAR sustava za potrebe projektiranja željeznih pruga  daje kratak pregled osnovnih mogućnosti
sustava  LiDAR, koji služi za dobivanje pouzdanog prostornog 3D modela. Tehnologija prostornog laserskog skeniranja sve više nalazi svoju primjenu u geodetskim zadacima vezanima uz projektiranje velikih i složenih infrastrukturnih objekata, pa tako i  za projektiranje željezničkih pruga. 

Uz spomenute stručne članke, ovaj broj Željeznice 21 donosi i dva stručna promotivna članka. Jedan je austrijske tvrtke Plasser & Theure GmbH i predstavlja motorni vagon za održavanje kontakt mreže, a drugi članak dolazi iz Slovenije, u kojem tvrtka Q Techna d.o.o. opisuje ocjenjivanje interoperabilnosti kod modernizacije dionice pruge Maribor (SLO) – Šentilj (A).