Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Kada je 11. prosinca 2019. godine od strane Europske komisije po prvi puta predstavljen europski zeleni plan, odmah se moglo zaključiti da će željeznica igrati važnu ulogu u njegovu ostvarenju. U europskom zelenom planu poziva se prije svega na ubrzavanje prelaska na održivu i pametnu mobilnost, uzimajući u obzir to da četvrtina emisija stakleničkih plinova u Uniji dolazi iz prometnog sektora te da je njihov udio i dalje u porastu. Kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. godine, potrebno je smanjiti emisije iz prometa za 90%. Kao dio europskog zelenog plana, Europska komisija najavila je dopunjavanje buduće strategije za održivu i pametnu mobilnost, koja će pokušati riješiti ove izazove. Predviđene su i akcije, s ciljem da se 75% tereta koji se danas prevozi cestovnim putem prebaci na željeznicu i unutarnje plovne putove.

Kako bi poduprla i promovirala željeznice kao održiv način prijevoza, Europska komisija predložila je da se 2021. godina proglasi Europskom godinom željeznice. Bit će to prva godina u kojoj će se u cijeloj EU provoditi propisi dogovoreni u okviru četvrtog željezničkog paketa, a oni se odnose na otvaranje tržišta za usluge unutarnjeg željezničkog prijevoza i smanjenje troškova i administrativnog opterećenja za željezničke prijevoznike koji posluju na cijelom području EU. Također u Europskoj godini željeznice obilježit će se i nekoliko važnih obljetnica: 20. godišnjica prvog željezničkog paketa, 175. obljetnica prve željezničke veze između dviju prijestolnica EU (Pariz-Bruxelles), kao i 40 godina TGV-a i 30 godina ICE-a.

Cilj Europske godine željeznice poticanje je Unije, država članica, regionalnih i lokalnih tijela te drugih organizacija da zajedno rade na povećanju udjela putnika i tereta koji se prevoze željeznicom. EU će, u tom smislu i cilju:

  • promovirati željeznicu kao održiv, inovativan i siguran način prijevoza;
  • istaknuti europsku, prekograničnu dimenziju željezničkog prometa, koja građane približava zajedno, omogućuje im da istražuju Uniju u njenoj raznolikosti, potiče koheziju i pridonosi integraciji unutarnjeg tržišta Unije;
  • pojačati doprinos željeznice gospodarstvu, industriji i društvu Unije posebno u aspektima povezanima s regionalnim razvojem, konkurentnošću industrije, održivim turizmom, inovacijama, zapošljavanjem, obrazovanjem, mladima i kulturom te osiguravanjem pristupa osobama s invaliditetom;
  • doprinijeti promicanju željeznice kao važnog elementa odnosa između Unije i susjednih zemalja, posebno na zapadnom Balkanu.

Za provedbu ovih inicijativa, zahtjevi koje treba ispuniti kratkoročno su bolja predodžba o željeznici među građanima i poduzećima, bolja informiranost o tome da je važno preusmjeriti više putnika i tereta na željeznički prijevoz. S druge strane, zahtjevi koje treba ispuniti dugoročno su povećanje modalnog udjela putnika i tereta koji se prevoze željeznicom kako bi se u konačnici doprinijelo smanjenju stakleničkih plinova.

Za sam kraj potrebno je još jednom naglasiti da će proglašavanje 2021.godine Europskom godinom željeznice zasigurno pridonijet bržoj modernizaciji željeznice, koja je potrebna kako bi postala popularnijom alternativom manje održivim oblicima prijevoza.