Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Angažman domaće industrije u velikim željezničkim projektima međunarodnog karaktera uvijek je zanimljiva tema. Primjera ima, no neki od njih su samozatajni i malo poznati javnosti. Jedna od uspješnih domaćih tvrtki, koja je svojim proizvodima i uslugama prisutna u najvećim željezničkim projektima u Hrvatskoj je i Elektrokem d.o.o. Tim povodom razgovarali smo s njenim vlasnikom i direktorom, gospodinom Vladimirom Domenkušem.

Vladimir Domenkuš

1. Koliko tvrtka Elektrokem d.o.o. broji zaposlenika i od kada je prisutna na hrvatskom tržištu?                                 

U Elektrokemu je trenutno zaposleno 120 djelatnika, od toga je 30 inženjera različitih profila koji čine okosnicu razvoja novih proizvoda i usluga. Tvrtka Elektrokem d.o.o. je registrirana 1990. a nastala je iz obrta koji je svoju djelatnost započeo 1980.

2. Čime se sve tvrtka Elektrokem bavi i koji su prvi proizvodi s kojima ste ušli na željezničko tržište?                         

Za Elektrokem se može reći da ima dvije osnovne djelatnosti, razvoj i proizvodnju uređaja industrijske elektronike i elektromontažu.
Što se tiče uređaja industrijske elektronike, prisutni smo u opremi za željeznicu i sustavima katodne zaštite, a također proizvodimo sustave besprekidnog napajanja i opremu za regulaciju rasvjete.
U našoj drugoj djelatnosti, elektromontaži, pružamo usluge pri implementaciji željezničkih infrastrukturnih sustava te postavljanja elektroinstalacija u industriji i zgradarstvu. Osim toga, bavimo se i montažom javne rasvjete te sustavima vodoopskrbe i pročistača otpadnih voda.

Kad je u pitanju željeznički program, od samog osnivanja Elektrokema, on je pokrivao dva osnovna segmenta, opremu za putničke vagone i vlakove te uređaje za željezničku infrastrukturu. Oprema za putničke vagone i vlakove obuhvaća: ozvučenje putničkog prostora i davanje govornih obavijesti, satelitsko praćenje kretanja vlakova, kamere i videonadzor za vozila, opremu za multimedijalne sadržaje u putničkom prostoru te radio dispečerski uređaj za vozila. Treba naglasiti kako su novi elektro i dizel motorni vlakovi proizvođača Končar, ukupno njih 25, isporučeni za HŽ Putnički prijevoz opremljeni Elektrokemovim ozvučenjem putničkog prostora, video nadzorom, radio dispečerskim uređajem te davanjem govornih obavijesti u sprezi sa satelitskim praćenjem kretanja vlakova.

U segmentu opreme za željezničku infrastrukturu, Elektrokem proizvodi sustave besprekidnog napajanja, sustave grijanja skretnica uključujući SCADA-u, pružne svjetlosne signale svih vrsta, cestovne signale ŽCP-a te uređaje za željezničke telekomunikacije. Područje željezničkih telekomunikacija sastoji se od uređaja za pružnu telefoniju (telekomunikacijski pultovi, telefonski ormarići), sustavi vizualnog (kolosiječne i kolodvorske informacijske ploče) i glasovnog obavješćivanja putnika (razglas). Također integriramo opremu drugih proizvođača (npr. ŽAT telefonske centrale) u sklopu naših tehničkih rješenja.

Na koncu, u segmentu elektromontažni radovi na željezničkim infrastrukturnim projektima, Elektrokem se bavi ugradnjom i ispitivanjem različite opreme poput: elektroničkih signalno sigurnosnih uređaja, ŽCP-a i elemenata osiguranja. Uz to, izrađujemo kabelske kanalizacije te polažemo i spajamo sve vrste kabela te ugrađujemo, ispitujemo i puštamo u rad sustave grijanja skretnica i telekomunikacijske podsustave.

3. Koliki je udio željezničkog programa u odnosu na vaš ukupni portfelj proizvoda?

Udio željezničkog programa u ukupnom portfelju poduzeća u početku se kretao oko 20%, da bi danas dosegao gotovo 80% udjela. Ovaj udio raste obzirom da Elektrokem razvija vlastita rješenja vezana za specifične zahtjeve svakog pojedinog projekta.

4. Što je s inovacijama?

Razvojni tim Elektrokema kontinuirano primjenjuje najnovije tehnologije u proizvodnji opreme, a što se tiče inovacija, one najviše dolaze do izražaja pri sučeljavanju zastarjelih i najnovijih tehnologija. Tako bismo posebno izdvojili rješenje primijenjeno u pružnoj telefoniji, koje omogućava funkcioniranje induktorske veze na optičkom kabelu. Tom inovacijom, izuzetno specifičnom za željezničke telekomunikacije, omogućena je primjena tradicionalnih induktorskih veza koje su propisane internim željezničkim propisima, na suvremenim optičkim prijenosnim sustavima koji se danas ugrađuju u sklopu velikih modernizacijskih projekata.

5. Sudjeluje li tvrtka Elektrokem u realizaciji velikih željezničkih projekata u Hrvatskoj?

Svojim iskustvom i ugledom, Elektrokem je postao partner brojnim svjetski poznatim kompanijama koje su angažirane na najvećim željezničkim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj.
Prva značajnija iskustva imali smo na projektu modernizacija signalno sigurnosnog sustava Zagreb Glavni kolodvoru, u konzorciju sa tvrtkom Siemens. Projekt je bio financiran putem EU fondova i rad na njemu je predstavljao izuzetno iskustvo, koje je na određeni način uvelike unaprijedilo naše poslovne procese.
Nakon uspješno završenog projekta i stjecanjem dragocjenog iskustva, Elektrokem je bio angažiran na gotovo svim značajnijim željezničkim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj, od čega treba spomenuti:
– modernizacija dionice željezničke pruge Okučani-Novska, u suradnji s kompanijom Bombardier;
– izgradnja nove željezničke pruge na dionici Gradec-Sveti Ivan Žabno, u konzorciju s kompanijom Siemens za izvođača COMSA;
– rekonstrukcija postojećeg i dogradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, u konzorciju s kompanijom Siemens, za izvođača DIV-Dalekovod-Zagreb montaža;
– modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok, u suradnji s tvrtkom Končar KET;
– rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i terminala Brajdica u suradnji s tvrtkom ISKRA;
– modernizacija, obnova i elektrifikacija željeznižke pruge Vinkovci-Vukovar u konzorciju s tvrtkom Siemens, za izvođača COMSA.

6. Kako vidite daljnji razvoj Elektrokema i imaju li manja i srednja domaća poduzeća razvojnu perspektivu u domaćem željezničkom sektoru?

Svojom poslovnom politikom Elektrokem se profilirao u uspješnu tvrtku željezničkog industrijskog sektora, sposobnu da da u manjim i srednjim projektima nastupa samostalno, a u velikim kao pouzdan partner svjetski poznatim kompanijama. Ovaj razvojni pristup pokazao se uspješnim i nadalje ćemo nastojati ići tim smjerom. Kvaliteta našeg rada otvorila nam je mnoga vrata u poslu i stvaranju partnerstva u projektima, stoga očekujemo sudjelovanja i ostalim značajnim infrastrukturnim projektima za željeznicu.

Što se tiče ovog drugog dijela pitanja, prethodni odgovor potvrđuje tezu da mala i srednja hrvatska poduzeća itekako imaju razvojnu perspektivu na domaćem željezničkom tržištu. Pri tom, najvažnije je biti visoko specijaliziran za određena područja i pružati kvalitetu najviše razine, što su ključni uvjeti za uspjeh.