Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Siemens Mobility jest poduzeće koje posluje na globalnoj razini i u svojemu portfelju ima proizvode i usluge namijenjene za željezničku infrastrukturu i prijevozne tehnologije. U hrvatskome željezničkom sustavu to ugledno poduzeće najviše je prisutno u segmentu željezničke signalno-sigurnosne tehnike, i to na trenutačno najvećim infrastrukturnim projektima. O stanju na tržištu i novim trendovima u željezničkoj signalno-sigurnosnoj tehnici razgovarali smo s Romanom Lavričem, iskusnim stručnjakom kompanije Siemens Mobility.

 

  • Već dulje radite u području željezničke infrastrukture, osobito u području signalne tehnike. Smatrate li da je u ovome razdoblju došlo do promjena u tome gospodarskom sektoru?

Već 22 godine radim u području signalne tehnike, a od toga 17 godina uspješno radim u tvrtki Siemens. Jedna od najvažnijih tema kojom se u ovome razdoblju, u poslovnom smislu, bavim jest modernizacija postrojenja, i to od tehnike primjene i razvoja releja do elektronike. Taj proces i dalje traje. Suprotno tomu promijenila se struktura tržišta na strani kupaca. Za razliku od prijašnjih poslovnih partnera, a to su bile državne željeznice ili tvrtke koje se bave infrastrukturom željeznica, naši su današnji poslovni partneri u mnogim projektima glavni poduzetnici iz građevinskoga sektora.

U željezničkome sektoru osobito su važni dugoročna pouzdanost i stabilnost. Otkako smo izišli na tržište stalno smo prisutni u regiji. Prvi uređaj za postavljanje skretnica i signala tvrtke Siemens u Zagrebu, koji smo ugradili prije otprilike 80 godina, modernizirali smo prije nekoliko godina u obliku jednog od naših modernih uređaja za postavljanje skretnica i signala.

  • Odgovara li portfelj tvrtke Siemens Mobility potrebama tržišta?

Uvjeren sam u to jer je tvrtka Siemens Mobility jedan od malobrojnih ponuđača koji ujedinjuje sve sustave i komponente na jednome mjestu. To ima niz prednosti za naše kupce: mi smo partner za kontakt za sve relevantne komponente i sustave, a jedinstvena sučelja između sustava omogućuju tvrtkama koje se bave infrastrukturom besprijekorni pogon. Jedinstveni postupci dijagnoze te sustavi za sistematizaciju dijagnoza smanjuju troškove vijeka trajanja postrojenja. Kao tvrtka koja djeluje na globalnoj razini možemo osigurati sveobuhvatnu opskrbu rezervnim dijelovima te imamo široki portfelj u području tračničkih vozila, od tramvaja do metroa, od vagona putničkih vlakova preko lokomotiva s raznim vrstama pogona do super brzih vlakova. Ujedno nudimo opremu za napajanje tračničkih vozila (EVP/IS) te sustave za centralni nadzor i upravljanje prometom (ERTMS).

  • Koji su današnji izazovi na tržištu?

Gospodarski sektor željeznica više teži tradicionalnim vrijednostima te ponekad daje prednost prokušanim, etabliranim sustavima. Pritom upravo u tehnološkome području postoji velik napredak, koji tvrtkama koje se bave infrastrukturom, željezničkim tvrtkama i prijevoznicima omogućuje znatna poboljšanja. Postoji široki raspon prednosti, i to od manjih troškova vijeka trajanja preko veće učinkovitosti sustava do više razine udobnosti kao što je jednostavnija naplata karata.

Često se za uporabu novih tehnologija i prednosti koje donosi prvo mora prilagoditi zakonska regulativa. Da bi se te tehnologije mogle učinkovito primjenjivati, u tvrtkama istodobno treba zaposliti odgovarajuće educirano osoblje. Na to se nadovezuju teme kao što je sigurnost na internetu koje su u željezničkome sektoru relativno nove, ali koje, u skladu sa smjernicama Europske unije, dobivaju sve veće značenje. Ako je to potrebno, u tome području možemo također pružiti podršku.

Da bi se povećala ekonomičnost željeznica te da bi željeznice bile učinkovitije, uz pomoć automatizacije željezničkoga prometa, koncepata za daljinsko upravljanje te Cloud-rješenja omogućuju se povoljne polazne točke.

Promatrano u globalnim razmjerima, ponekad se događa to da javni natječaji još utvrđuju tradicionalne tehničke standarde koji u dostatnoj mjeri ne uzimaju u obzir zahtjeve koji se, na primjer, odnose na opskrbu strujom ili na potrebne prilagodbe prostorija te na promijenjene procese. Na primjer, kupci ne mogu više obaviti tvorničko preuzimanje opreme za Cloud-rješenja jer na licu mjesta više ne postoji specifični hardver kao što je to prije bio slučaj. Više ne moramo posjedovati postrojenja (opremu) da bi se mogle osigurati određene funkcije. Ta bi se postrojenja također mogla unajmiti ili uzeti u lizing te bi se na taj način učinkovitije koristile tehnologije.

  • Koji su posebni izazovi prilikom provedbe projekata?

Primijetio sam da neki klijenti prilikom raspisivanja nadmetanja veću pozornost posvećuju kratkoročnim troškovima ugradnje nego troškovima vijeka trajanja signalne tehnike te infrastrukture telekoma. Dugoročno to nije optimalno jer u vijeku trajanja postrojenja, koji iznosi oko 40 godina, udio troškova tehnologije upravljanja (PU-SS podsustav) s oko 75 posto zauzima velik dio cjelokupnih troškova projekta. Osim toga tehnologija upravljanja sve više određuje to hoće li željeznica, u usporedbi s cestovnim prometom, u budućnosti biti konkurentnija.

Općenito promatramo trend koji je rasprostranjen diljem svijeta, prema kojemu su dobro planirani, uvjerljivi i sveobuhvatni procesi raspisivanja nadmetanja pozitivni, i to ne samo za naručitelja  koji nabavlja proizvode i sustave, već i za dobavljače. Na međunarodnoj je razini uobičajeno imati na raspolaganju detaljne podatke, npr. korisničke zahtjeve i važeće specifikacije već na početku postupka nadmetanja. Na taj način cjelokupni proces nabave te provedba projekta postaje jednostavnija za sve sudionike projekta, može se planirati te je transparentnija.

  • Kako izgleda budućnost signalne tehnike i željezničke infrastrukture s Vaše točke gledišta?

Elektronski uređaji za postavljanje skretnica i signala izrađuju se u tehnici uređaja za postavljanje skretnica i signala tako da imaju što veću mogućnost upravljanja, a u trendu su linijski uređaji za postavljanje skretnica i signala. To znači da se samo s jednim uređajem za postavljanje skretnica i signala može obuhvatiti nekoliko kolodvora te upravljati njima. Ubuduće će i Cloud-rješenja u području uređaja za postavljanje skretnica i signala igrati veliku ulogu. Umjesto da se, kao prije, u kolodvorima na licu mjesta ugrađuju skupa i složena postrojenja, računalna će usluga ubuduće bit pružena iz računskih centara. Na postrojenju će se zadržati potrebni periferni elementi.

Inovativni sustavi upravljanja omogućuju automatizaciju željezničkoga prometa. U tome području također postoje Cloud-rješenja koja smo, na primjer, primijenili na poznatoj željeznici Gornergratbahn u Švicarskoj. Voznim putovima, signalima te skretnicama ondje se upravlja u računskom centru, koji je udaljen oko 180 km.

Predviđa se to da će kod perifernih komponenti doći do standardizacije sučelja, a to bi trebalo povećati međunarodnu konkurentnost željeznica.

Primjenom novih IT rješenja moguće je smanjiti potrebu za kurativnim održavanjem i optimirati preventivno održavanje.  Na taj način moguće je osigurati  niže troškove održavanja te veću raspoloživost postrojenja i vozila.

U signalnoj tehnici postoje naposljetku novosti u segmentu ETCS L2 i ATM (automatsko upravljanje vlakom), koje su već u primjeni u EU-u i svijetu.

  • Što ćete učiniti da bi poduzeće Siemens Mobility i u budućnosti bilo konkurentna?

Mi smo danas jedan od vodećih ponuđača usluga na globalnoj razini te ćemo i u budućnosti sudjelovati u zajedničkome kreiranju trendova u tome gospodarskom sektoru. Upravo digitalizacija otvara bezbrojne mogućnosti kao što su niži troškovi, veći stupanj učinkovitosti, poboljšana učinkovitost te veća korist za kupce, a sve su to čimbenici koji se nisu mogli realizirati ranije. Istraživanje i razvoj imaju u našoj tvrtki veliku vrijednost. Svake godine prijavljujemo brojne patente i izume koje primjenjujemo kod naših klijenata. Dekarbonizacija prometa na cestama i željeznicama, koja će biti potrebna zbog prijetećih klimatskih promjena, obilježit će i sljedeća desetljeća. Brojni naši proizvodi, rješenja i usluga kao što su alternativni pogoni ili opisane Cloud-usluge već danas daju odgovore na te izazove. Da bi naši klijenti imali što veću korist od tih rješenja i usluga, za nas je odlučujuće uvijek obavještavati naše radnike o najnovijim tehničkim dostignućima.