Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Početkom 2021. godine započela je i Europska godina željeznice. Ova inicijativa Europske komisije ima za zadaću istaknuti prednosti željeznice kao održivog, pametnog i sigurnog vida kopnenog javnog prijevoza. Cilj je brojnim i raznovrsnim aktivnostima  nastojati željeznicu staviti u središte pozornosti tijekom cijele 2021. godine na području EU.

Inicijativa, koju je Europska komisija predložila u ožujku, a Europski parlament i Vijeće usvojili u prosincu 2020., dio je napora EU-a u okviru Europskog zelenog sporazuma. To je plan EU-a da održi svoje gospodarstvo održivim postizanjem klimatske neutralnosti do 2050. godine. Jedan od ključnih elemenata plana je uvođenje čistijih i zdravijih prijevoznih modaliteta jer je prometni sektor trenutno odgovoran za oko 25% emisija stakleničkih plinova u Uniji. Europski zeleni posao traži smanjenje emisije od transporta za 90% do 2050. godine. Kako bi postigla taj cilj i osigurala da promet i dalje igra svoju ulogu tijekom tranzicije prema čistom, digitalnom i inovativnom gospodarstvu EU-a, Komisija je u prosincu 2020. godine usvojila Strategiju održive i pametne mobilnosti. Takva pametna i elastična mobilnost uključuje prekretnice poput udvostručenja željezničkog teretnog prometa i utrostručavanja brzih željezničkih aktivnosti do 2050. Komisija će sljedeće godine predstaviti akcijski plan za jačanje putničkog željezničkog prometa, a strategija predviđa mjere za poboljšanje kapaciteta i pojednostavljenje karte za različite načine prijevoza kako bi se dodatno povećala atraktivnost željeznice.

U EU je željeznica odgovorna za manje od 0,5% emisija stakleničkih plinova povezanih s prometom. To ga čini jednim od najodrživijih oblika putničkog i teretnog prijevoza. Između ostalih pogodnosti, željeznica je također izuzetno sigurna i povezuje ljude i tvrtke diljem EU-a putem transeuropske prometne mreže (TEN-T). Unatoč tim prednostima, samo oko 7% putnika i 11% robe putuje željeznicom. Europska godina željeznice stvorit će zamah kako bi se povećao udio željeznica u putničkom i teretnom prijevozu. Time se želi značajno smanjiti emisija stakleničkih plinova i onečišćenje koja dolaze iz prometa EU-a, dajući doprinos naporima EU-a prema Europskom zelenom dogovoru. Kao prva godina potpune provedbe četvrtog željezničkog paketa, 2021. također će predstavljati važan skok prema jedinstvenom europskom željezničkom prostoru: učinkovitijoj europskoj željezničkoj mreži s besprijekornom mobilnošću preko granica.

Europska povjerenica za promet Adina Vălean, je izjavila: „Naša buduća mobilnost mora biti održiva, sigurna, udobna i pristupačna. Željeznica nudi sve to i još mnogo više! Europska godina željeznice daje nam priliku da ponovno otkrijemo ovaj način prijevoza. Kroz razne akcije iskoristit ćemo ovu priliku da pomognemo željeznici da ostvari svoj puni potencijal. Pozivam sve vas da budete dio Europske godine željeznice“.

Europska komisija je od 1. siječnja pokrenula mrežnu stranicu s daljnjim informacijama o inicijativi, kao i pregledom planiranih aktivnosti. Razni događaji, projekti i aktivnosti širom EU istaknut će brojne uloge i prednosti željeznice, s posebnim naglaskom na inovacije, digitalizaciju, integraciju s drugim prometnim granama te ekologiju.