Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Na redovnom izbornom saboru Hrvatskog društva željezničkih inženjera koji je održan 4. veljače 2021. na daljinu, doneseni su ključni programski i planski dokumenti za 2021. godinu te je izabrano novo vodstvo.

U skladu sa Statutom HDŽI-a Programsko vijeće izabrano u veljači 2019. imalo je zadaću organizirati redovni izborni sabor do 7. veljače ove godine kada mu je isticao mandat. Izazovi za organizaciju redovnoga izbornog sabora bili su brojni, od kojih je potrebno istaknuti dva najveća.

S prvim izazovom Programsko vijeće susrelo se u ožujku 2020. nakon prve godine mandata. Širenjem pandemije covida-19 planirane aktivnosti Društva došle su u pitanje s obzirom da su bile donesene mjere za suzbijanje pandemije. Tim mjerama bila je obuhvaćena i zabrana okupljanja većeg broja osoba zbog čega je bila otkazana konferencija HDŽI-a koja se početkom travnja prošle godine trebala održati u Zaboku. Druga važna aktivnost koju je poslovodstvo Društva moralo otkazati je i stručna ekskurzija koja je trebala biti organizirana za veći broj članova, što je naišlo na razumijevanje članstva. Uz pandemiju, potres koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. dodatno je zakomplicirao rad Društva jer su i službene prostorije HDŽI-a zadobile srednje velika oštećenja koja je trebalo sanirati.

Suočeni s mjerama uvedenim zbog pandemije i štetom od potresa, Programsko vijeće je u kratkom roku prilagodilo godišnji plan rada i za ključne aktivnosti odredilo:

 • saniranje oštećenja u Klubu HDŽI-a
 • obilježavanje 25 godina izlaženja stručnog časopisa HDŽI-a Željeznice 21 i
 • redizajn stručnog časopisa.

Navedene aktivnosti ocijenjene su kao oportune s obzirom da su mogle biti provedene u novonastalim ograničavajućim okolnostima i u skladu s raspoloživim resursima. Aktivnosti koje su navedene u Izvješću o radu HDŽI-a, koje je predsjednik Društva podnio Saboru HDŽI-a, bile su vrlo učinkovite i doprinijele su dodatnom jačanju ugleda i vidljivosti HDŽI-a.

Uz znatna ograničenja u djelovanju Društva, drugi izazov bio je sastav Programskog vijeća 2019. u koje je ušlo nekoliko članova koji do tada nisu sudjelovali u radu upravljačkih tijela. S obzirom na propisane epidemiološke mjere, bilo je potrebno organizirati virtualnu sjednicu, što je zahtijevalo dodatan napor i trud svih članova upravljačkog tijela. Planirane sjednice Programskog vijeća održane su na vrijeme, a na njima su donesene potrebne odluke te rješavani statutarni i administrativni zahtjevi.

U cilju nastavka uspješnog rada Društva u novonastalim okolnostima, sastav novog Programskog vijeća HDŽI-a i Nadzornog odbora doživio je manje promjene, a zbog prezauzetosti drugim obvezama na vlastiti zahtjev razriješeno je nekoliko članova. Za predsjednika Društva na još jedan mandat jednoglasno je izabran Goran Horvat, a ostale funkcije u Programskom vijeću bit će izglasane do 20. veljače 2021. nakon detaljnijeg dogovora oko podjele zaduženja i odgovornosti.

Što se tiče Programa rada Društva za 2021. godinu, zbog ranije navedenih okolnosti koje su velikim dijelom utjecale na izradu dokumenata, donesen je okvirni program za koji će u sljedećih desetak dana biti detaljnije razrađene odgovornosti i rokovi. Uz uobičajene godišnje aktivnosti koje spadaju u kategoriju redovitog poslovanja Društva, u 2021. godini predviđeno je:

 • organiziranje konferencije u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom
 • obilježavanje „2021. – Europska godina željeznice“ i
 • organizacija stručne ekskurzije za šire članstvo.

U cilju jačanja kapaciteta Društva Programsko vijeće obvezalo se istražiti sve mogućnosti aktivnog uključivanja u projekte financijski potpomognute EU fondovima, a ostavljena je i mogućnost da članovi HDŽI-a samostalno predlože manje projekte u skladu s misijom Društva i interesima šireg članstva (organizacije stručne edukacije, sudjelovanje u regionalnim stručnim aktivnostima s partnerima, obilježavanje važnih obljetnica vezanih uz željeznicu i sl.).

Novi saziv Programskog vijeća HDŽI-a u iduće dvije godine namjerava snažno poduprijeti misiju svojeg postojanja i to kroz:

 • stjecanje novih znanja (upoznavanje s novim tehnologijama na željeznici, edukacija, stručna afirmacija, promicanje novih rješenja i tehnologija i sl.)
 • razvoj stručnog časopisa Željeznice 21
 • kontinuiranu komunikaciju sa svim dionicima
 • predan rad na vidljivosti i ugledu Društva kroz suradnju s partnerima i
 • stabilno poslovanje.

Kao i ranije, poslovodstvo Društva apelira na svoje članove da se aktivno uključe u realizaciju planiranih aktivnosti i predlože druge aktivnosti koje mogu biti zanimljive široj stručnoj javnosti. Članovi se mogu obratiti svojim povjerenstvima ili izravno na e-adresu  hdzi@hdzi.hr, a dodatni angažman članstva očekuje se u objavljivanju većeg broja stručnih radova u časopisu Željeznice 21.