Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Kao što je statutom i predviđeno, nakon uspješno održanog redovnog izbornog sabora HDŽI, predsjednik Društva sazvao je prvu sjednicu Programskog vijeća koja je održana online 9. veljače 2021. godine. Na toj sjednici za tajnica Društva je ponovno izabrana Janica Pezelj, a za blagajnica Marija Horvat. Osim ove dvije važne funkcije, na istoj je sjednici i gospodin Branko Korbar  također ponovno imenovan koordinatorom za  EURAIL-ING certificiranje. Druga potrebna imenovanja bila su ostavljena za drugu sjednicu Programskog vijeća, koja je održana 20. veljače 2021. godine te imala za cilj izabrati članove Izvršnog odbora, izvršnog potpredsjednika i glavnog urednika stručnog časopisa.

Najznačajnija kadrovska promjena izazvana je iskazivanjem želje dosadašnjeg glavnog urednika stručnog časopisa, Deana Lalića da više ne bude kandidiran za ovu funkciju. Treba reći da je iza Deana Lalića sedmogodišnje razdoblje uređivanja stručnog časopisa Željeznice 21, unutar kojeg je časopis doživio više uspješnih sadržajnih i dizajnerskih promjena. Tim promjenama časopis je dobio na popularnosti unutar svog članstva, ali i kod šire stručne javnosti te je prepoznat kao vrijedan stručni čimbenik hrvatskog željezničkog sektora. Ipak, brojne profesionalne obveze navele su dosadašnjeg glavnog urednika na povlačenje s te funkcije, a Programsko vijeće se našlo pred izazovom u potrazi za novim glavnim urednikom. Činjenica da je gospodin Lalić posao glavnog urednika obavljao vrlo samostalno, učinila je izazov Programskom vijeću još veći, jer nitko od članova uredništva nije sudjelovao u svim fazama pripreme časopisa za tisak. Iz tog razloga je odlučeno da uredništvo timski preuzme pripremu prvog ovogodišnjeg broja Željeznice 21, a kao vršitelj dužnosti glavnog urednika za prvi ovogodišnji broj časopisa, izabran je Tomislav Prpić, koji je ujedno na sjednici izabran i za izvršnog potpredsjednika Društva.

Imenovanjem Željke Sokolović i Snježane Krznarić članicama Izvršnog odbora, ovo tijelo je formirano te sukladno statutu stavljeno u funkciju Programskom vijeću.

U cilju jačanja organizacijskih kapaciteta i uspostave kvalitetnije koordinacije marketinškog i nakladničkog djelovanja, Programsko vijeće je formiralo Koordinaciju za marketing i nakladništvo u sklopu kojeg će objedinjeno djelovati nekadašnji Ured za marketing i Uredništvo stručnog časopisa.

Na kraju sjednice, članovi Programskog vijeća su izrazili nadu da će 2021. godina biti epidemiološki povoljnija za realizaciju brojnih zacrtanih aktivnosti, ali i spremnost na prilagodbu svim izazovima koji će se naći na putu postizanja statutarnih i programskih ciljeva.