Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Tursko društvo željezničkih inženjera – DEMÜHDER i HDŽI prve kontakte su započeli sredinom ljeta ove godine, vezano za prijavu dvaju projekata iz EU programa ERASMUS +. Prvi je projekt prijavljen od strane udruge DEMÜHDER pod nazivom Rail-Ing Network, a partneri su HDŽI i njemačka certifikacijska kuća AEbt Certifer, gdje je HDŽI prepoznat kao organizacija s dugogodišnjim iskustvom u EURAIL-ING certificiranju.  Cilj projekta je implementacija međunarodnih strategija za proces certificiranja željezničkih inženjera i uspostava međunarodne mreže u području željezničkog inženjerstva. Na samom početku 2022. primljena je obavijest turskih kolega da je projekt prihvaćen te se uskoro započinje sa svim aktivnostima vezanim za njegovu realizaciju.

Drugi prijavljen projekt pod nazivom GreenDesign for Future ima za cilj istražiti čimbenike utjecaja infrastrukturnih prometnih projekata kako bi se isti realizirali na ekološki prihvatljiv način, ali i identificirati uska grla za aktivnosti koje treba poduzeti unutar navedenog okvira. Osim udruge DEMÜHDER i HDŽI-a, kao partner je prijavljena i rumunjska organizacija za certificiranje ASRO. Evaluacijski rezultat ovog projekta se još očekuje.

O tijeku postupka evaluacije te o detaljima projekata predstavnici HDŽI-a i DEMÜHDER-a su razgovarali na sastanku održanom krajem studenog ove godine u prostorijama HDŽI. Naime, peteročlana delegacija DEMÜHDER-a je došla u posjet Hrvatskoj, koji je ujedno iskorišten za upoznavanje i radni sastanak na temu zajedničke suradnje. Osim što se razgovaralo o prijavljenim projektima, kolege iz Turske su predložile i dugoročnu suradnju dviju udruga te uručili nacrt Sporazum o suradnji. Suradnja HDŽI-a i DEMÜHDER-a temeljila bi se na prijenosu i dijeljenju znanja o željeznici s ciljem njenog unaprjeđenja, kroz zajednički rad članova obaju društava. Pri tom su identificirana sljedeća područja zajedničke suradnje:

  • organizacija stručnih događanja (tečaj, trening, radionice, webinari itd.);
  • prijenos znanja o željezničkom sektoru i željezničkoj tehnologiji;
  • projektno partnerstvo, razvoj projekta;
  • digitalizacija željezničkog sektora;
  • sigurnost i zaštita i
  • pitanja okoliša za željeznički sektor.

Suradnja je s obje strane ocijenjena kao izuzetno korisna i vrijedna aktivnost koja bi omogućila povezivanje članova udruga uz međusobnu razmjenu iskustava i znanja, što u konačnici može doprinijeti jačanju kapaciteta udruga i unaprijeđenja željezničkih sustava Hrvatske i Turske.