Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Jedna od osnovnih elemenata misije Hrvatskog društva željezničkih inženjera je podrška članstvu u njihovom stručnom izričaju i djelovanju te osobnom stručnom usavršavanju. Osim kroz stručni časopis Željeznice 21, Društvo je ovu podršku svojim članovima pružalo i kroz razne edukacijske aktivnosti koje su obuhvaćale stručna predavanja, radionice i seminare. Kako bi se ovaj vid djelatnosti Društva unificirao i poprimio kontinuitet, 13. rujna prošle godine Programsko vijeće je na svojoj 4. sjednici odobrilo je projekt Akademija 21 te dalo suglasnost na organizaciju prve pilot radionice.

Akademija 21 je koncipirana kao edukacijsko-komunikacijska platforma čija je svrha:

  • aktivnim članovima Društva pružiti dodatnu edukaciju iz različitih područja vezanih za željeznicu i njihov interes;
  • promovirati tehnologije, dostignuća i trendove u željezničkom sektoru i
  • jačati kapacitete i imidž Društva.

Kao složen i višeslojan projekt, zamišljeno je da Akademiju 21 čine:

a) dvodnevne radionice koje će se održavati izvan Zagreba, na mjestima prilagođenog za kongresni turizam. Radionice će se održavati vikendom, a program bi se sastojao od nekoliko predavanja uglednih stručnjaka, različitih i aktualnih tema vezanih za željeznicu. Godišnja dinamika – dvije do tri radionice.

Ove vrsta radionica primarno su namijenjene članovima Društva koji:

  • su aktivni u objavljivanju u časopisu Željeznice 21;
  • posjeduju EURAIL-ING licencu;
  • svojom profesionalnom aktivnošću pokazuju velik interes za stručno djelovanje i cjeloživotno obrazovanje;

b) jednodnevne radionice za šire članstvo u prostorija Kluba HDŽI ili prigodno (ovisno o lokaciji). Svaka od ovih radionica bi obrađivala bi jednu temu, sukladno interesu članstva.

Sve radionice u sklopu ovog projekta bit će besplatne za članove Društva, a organizacijski troškovi će teretiti HDŽI te biti obuhvaćeni godišnjim Financijski planom HDŽI. Obzirom na vrlo dobro prihvaćenu i organiziranu prvu radionicu održanu 15. i 16. listopada 2021. (više o radionici možete vidjeti ovdje), Sabor HDŽI je u Programu rada Društva za 2022. predvidio 2-3 dvodnevne radionice, a druga će biti održana 18. i 19. ožujka 2022. u Tuheljskim Toplicama, u Hotelu Well ****.