Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera, osnovano je pod imenom Klub inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica – ITHŽ, 12. lipnja 1992. godine i ove godine navršava 30 godina rada u kontinuitetu.

Inicijativa osnivanja potekla je od grupe sindikalnih aktivista koji su upravo u to vrijeme osnovali Sindikat inženjera i tehničara HŽ-a, a onda zaključili kako bi bilo korisno osnovati klub koji bi služio kao platforma za stručno djelovanje. Ovu inicijativu svakako treba promatrati u kontekstu vremena, jer je u to doba trebalo raspravljati o obnovi željezničke infrastrukture i voznog parka, organizaciji prometa u ratnim uvjetima, povezivanju sa Europom i izgradnji novoga željezničkog sustava u cijelosti.

Klub je od samog osnutka imao ambiciozne ciljeve te već u proljeće 1993. godine u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu organizira i prvo međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje prometnih inženjera Hrvatske “SPIH 93” na kojemu je sudjelovao i dopredsjednik UEEIV-a g. Walter Raming.

Pokrenuti entuzijazmom i željom da struka u željezničkom sektoru zauzme zasluženo mjesto, članovi Kluba pokrenuli su i prvi stručni časopis pod imenom „ITHŽ“, a koji izlazi i danas, pod nazivom “Željeznice 21”.

Proširenje suradnje sa srodnim udrugama diljem Europe te intenziviranje stručnih aktivnosti započinje početkom novog milenija, kada Klub ITHŽ u suradnji s UEEIV-om, 2000. godine organizira prvo međunarodno savjetovanja o razvoju Hrvatskih željeznica.

Angažiranjem tadašnjih čelnih ljudi Kluba i HŽ-a, 2001. godine riješeno je i rezidencijalno pitanje Kluba, dodjelom i uređenjem prostora u Petrinjskoj 89, gdje je i danas sjedište HDŽI-a, a iste godine Klub prerasta u Društvo ITHŽ.

Time započinje razdoblje kada Društvo intenzivno brojčano raste jer se na cijelom području željezničke mreže HŽ-a osnivaju povjereništva, a sve veći broj članova se aktivno uključuje u rad. U Društvu se uspostavlja uska zajedničke suradnja mlađih i starijih članova, što je rezultiralo veoma uspješnim djelovanjem i stvaranju uvjeta za postavljanje još ambicioznijih ciljeva Društva. Na Saboru 2008. g. donesena je odluka o promjeni naziva Društva, te od 01. siječnja 2009. do danas djeluje pod nazivom Hrvatsko društvo željezničkih inženjera.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera danas broji oko 400 članova organiziranih u dvadeset i osam povjereništava te 15 podupirućih članova u vidu pravnih osobe.

Od 2021. Društvo je pokrenulo i projekt Akademija 21 koji se bazira na edukacijsko-komunikacijskoj platformi čija je svrha:

 • aktivnim članovima Društva pružiti dodatnu edukaciju iz različitih područja vezanih za željeznicu i njihov interes;
 • promovirati tehnologije, dostignuća i trendove u željezničkom sektoru i
 • realizacija aktivnosti koje su u skladu s misijom Društva

Najznačajniji projekti i aktivnosti Društva tijekom trideset godišnjeg postojanja su:

Konferencije, stručni skupovi i okrugli stolovi:

 1. Split, 2005. – „Splitski kolodvor u prijedlogu GUP-a”
 2. Split, 2006. – „Prometno-prostorno rješenje splitskog željezničkog čvorišta – rasprava na studiju Instituta prometa i veza“
 3. Vukovar, 2006. – „Željeznica – pokretač razvojnih aktivnosti u županijama Istočne Hrvatske“
 4. Vinkovci, 2006. – „Razvoj željezničke infrastrukture i značenje pruge Vinkovci – Osijek“
 5. Ploče, 2009. – „Perspektive željezničkog prometa na pruzi Ploče – Metković“, u kontekstu razvitka Luke Ploče i ulaganja na V.c koridoru“
 6. Zagreb, 2010. – „Željeznica – najpovoljniji oblik prijevoza“
 7. Split, 2011. – „Željeznički cestovni prijelazi u dalmatinskoj regiji“
 8. Rijeka, 2013. – „Infrastrukturni projekti na pruzi Zagreb-Rijeka”
 9. Karlovac, 2013. – „Razvitak željeznice na području Karlovačke županije i buduće željezničko čvorište Karlovac”
 10. Zabok, 2013. – „Razvojni projekti željezničke infrastrukture na području Krapinsko-zagorske županije”
 11. Split, 2018. – okrugli stol „Razvoj željezničke infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji – vlakom od zračne luke do Splita“
 12. Rijeka, 2018. – stručni skup „Modernizacija željezničkog čvorišta Rijeka“
 13. Split, 2019. – „Konferencija o suvremenim tehnologijama za željeznicu“
 14. Zagreb, 2019. – stručna konferencija „Željeznički projekti u Hrvatskoj”
 15. Vinkovci, 2021. – stručna konferencija „Značaj željeznice u prometnim sustavima regija“

Međunarodna savjetovanja:

 1. Opatija, 2000. – „Modernizacija Hrvatskih željeznica i njihovo funkcionalno uključivanje u europski prometni sustav”
 2. Opatija, 2003. – „Investiranje u razvoj i modernizaciju Hrvatskih željeznica”
 3. Opatija, 2006. – „Novi sustav za novu kvalitetu”
 4. Šibenik, 2008. – „Hrvatski projekti za učinkovit željeznički sustav”
 5. Opatija, 2012. – „Razvoj željezničkog prometnog tržišta u Hrvatskoj i regiji”
 6. Zagreb/Slavonski Brod, 2014. -„Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva”
 7. Zagreb, 2016. – „ Primjena suvremenih tehnologija i inovacije na željeznici”