U četvrtak 1. veljače 2024. u prostorijama Kluba HDŽI u Petrinjskoj 89 održan je redovni izvještajni Sabor HDŽI-a. U radu Sabora  sudjelovao je 21 zastupnik, a radno predsjedništvo činili su: Goran Horvat, Janica Pezelj i Alen Dujmić. Dnevni red Sabora sastojao se od 11 točaka a najznačajnije su se odnosile na izvješća o financijama i radu tijekom 2023. godine te planovima Društva u 2024.

Sabor je jednoglasno prihvatio Izvješće o radu u 2023. obzirom da su sve planirane aktivnosti bile izvršene, a ciljevi postignuti. Predsjednik Društva je posebno naglasio uspješan završetak dva EU projekta u kojima je HDŽI sudjelovao te uspješno održanu Konferenciju o alternativnim gorivima u rujnu  organiziranoj zajedno s Hrvatskom udrugom za vodik. Osim toga, naglašeno je da su tijekom 2023. uspješno održane i dvije radionice projekta Akademija 21, a Društvo je bilo i suizdavač monografije povodom obilježavanja 150 godina pruge Karlovac-Rijeka.  Izdavanje ove monografije generiralo je i nekoliko popratnih događanja koja su predstavila Društvo široj javnosti. Što se tiče financija, 2023. je završena vrlo uspješno obzirom da je u Financijskom planu bio planiran gubitak u iznosu od 8.000,00 EUR-a, a godina je završena s  4.053,43 EUR-a dobitka. Ostvareni prihod od 67.144,69 EUR-a iznosi preko 90% planirane vrijednosti, a ukupni rashodi u visini 63.091,26 EUR-a bili su niži za oko 20% od planiranih, što je u konačnici dovelo do značajne pozitivne razlike.

Sukladno Statutu, Nadzorni odbor HDŽI-a napravio je prije Sabora nadzor nad svim važnim dokumentima Društva, temeljem čega je sačinjeno Izvješće Nadzornog odbora koje je sudionicima podnio njegov predsjednik Branko Korbar. Sudionici Sabora ovo Izvješće prihvatili su jednoglasno.

Nakon prihvaćanja Izvješća Nadzornog odbora HDŽI-a, saborska sjednica nastavljena je s točkama koje se odnose na programske i financijske planove u 2024. Predsjednik Horvat izložio je prisutnima Program rada za 2024. koji se sastoji od redovnih programskih i projektnih aktivnosti. Ove prve obuhvaćaju izdavanje stručnog časopisa Željeznice 21, EURAIL-ING certificiranje, prikupljanje članarine i druge  aktivnosti koje omogućavaju nesmetan rad Društva, dok projektne definiraju značajnije projekte  Društva tijekom 2024. U toj vrsti aktivnosti treba izdvojiti organizaciju stručne konferencije tijekom jesenskog razdoblja, dvije radionice Akademije 21 te organizaciju stručne ekskurzije u prvoj polovici godine. U skladu s navedenim aktivnostima, planirana su i primjerena financijska sredstva definirana Financijskim planom za 2024. koji je također jednoglasno prihvaćen.

Osim navedenih točaka Dnevnog reda, svakako treba izdvojiti i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta HDŽI. Naime, Programsko vijeće je predložilo, a Sabor prihvatio izmjenu Statuta, odnosno njegov članak u kojem je definiran broj članova Programskog vijeća. Ovaj broj je smanjen s petnaest na jedanaest u cilju operativnijeg i jednostavnijeg djelovanja tog upravljačkog tijela. Osim toga, dopunjen je i članak koji definira djelatnost HDŽI-a te je proširen stavkama koje se odnose na obrazovne aktivnosti Društva. Ostale korekcije Statuta tehničkog su karaktera, a obrisane su i nepotrebne stavke koje ne odgovaraju vremenu i današnjim uvjetima rada Društva.

Sve odluke Sabora donesene su jednoglasno, a sjednica je završila oko 15 sati nakon čega su sudionici otišli na zajednički ručak.