Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Dana 30. rujna održana je zajednička radionica članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te Programskog vijeća HDŽI-a, na temu izrade monografije povodom 25 godina postojanja Društva te analize programa rada u 2017. godini i izrade Plana rada za 2018. godinu. Ovakav tip proširene radionice predstavlja novitet u radu Društva, a cilj je bio prikupiti što više korisnih ideja i informacija koje će pomoći pri što kvalitetnijem i učinkovitijem radu u narednom razdoblju. Ovime se potiče uključivanje članstva u sve aktivnosti Društva, s naglaskom na planiranje i realizaciju programskih i planskih aktivnosti. Pri tome je prikupljanje povratnih informacija od članstva ključni faktor za ocjenu uspjeha provedenih aktivnosti, ali još i više za planiranje aktivnosti u narednom razdoblju. Jedna od važnih tema na radionica bila je izlaganje koncepta i prikupljanje podataka za izradu monografije povodom 25-godišnjice HDŽI-a. Dvadesetpeta obljetnica postojanja i uspješnog djelovanja veliki je i značajan jubilej koji zaslužuje dostojno obilježavanje. Ponajprije sagledavanjem svega do sada napravljenog, ne toliko zbog samohvale već više kao motivacija za buduće djelovanje. U zaključcima sa radionice istaknuta je potrebna da se aktiviraju tijela Društva u funkciji stručne podrške u programskom radu, s naglaskom na Programsko vijeće, čiji rad treba obnoviti. Potrebna je organizacija stručnih prezentacija, okruglih stolova i drugih aktivnosti na terenu, kako bi se aktivnosti Društva što više približile članstvu. Treba nastaviti s organiziranjem stručnih putovanja i ekskurzija prema interesu članstva. Rad u povjereništvima treba intenzivirati, planirati informativne sastanke u povjereništvima ili zajedničke sastanke za više regionalnih povjereništava, te jednom godišnje organizirati sastanak svih povjerenika. Također, istaknuto je da treba uložiti dodatni napor za jačanje položaja i značenja Društva u stručnoj javnosti. Sudeći po rezultatima i uspjehu ove radionice, za očekivati je da će se ovaj uspješni model rada u Društvu nastaviti i nadalje primjenjivati.