Naša vizija

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera svojim djelovanjem želi stvoriti platformu za razvoj, stjecanje naprednih znanja i usavršavanje željezničkih stručnjaka nacionalnog željezničkog sektora, kao glavnih nositelja razvitka cjelokupnog nacionalnog željezničkog sustava. Želja nam je biti strukovna udruga koja obijedinjava sve subjekte domaćeg željezničkog sektora i kreator novog pristupa razvitku nacionalnog željezničkog sustava, baziranog na primjeni novih znanja i tehnologija, pri čemu će pojedinac- željeznički stručnjak, biti temeljna vrijednost i okosnica tog sustava.

 

Izjava o misiji

Naše djelovanje i aktivnosti ponajprije su usmjerene na istraživanje i promoviranje suvremenih tehnologija koje se primjenjuju u razvijenim željezničkim sustavima, te prenošenje ovih znanja željezničkim stručnjacima, kako bi mogli dati primjeren doprinos razvoju nacionalnog željezničkog prometa i industrije. Svojim članovima pružamo mogućnost i podršku u njihovom stručnom izričaju i djelovanju, kao i stjecanje novih znanja i osobno stručno usavršavanje. Široj stručnoj javnosti aktivno promoviramo željeznicu kao održiv sustav te nove tehnologije i rješenja čija implementacija može doprinijeti poboljšanju hrvatskog željezničkog sustava.

Pristupnica

OVDJE MOŽETE PREUZETI PRISTUPNICU ZA

ČLANSTVO U DRUŠTVU  HDŽI

EURAIL-ING

Licenca “Europski željeznički inženjer” 

Gdje smo

Petrinjska 89, 10000 Zagreb

Nazovite nas

Tel./fax: +385 1 378-2858

E-adresa

15 + 3 =