EURAIL-ing

Razvoj željeznica u Europi

Europske željeznice zajednički se neprestano razvijaju, a granice zemalja više nisu granice željeznica. Nacionalne željezničke mreže otvaraju se i za druge korisnike, te postaju pristupačne svim operaterima koji zadovoljavaju propisane zahtjeve.
EC je definirala smjernice za cijelu Europu, a jedan od ključnih ciljeva je usklađivanja tehničkih i operativnih aktivnosti željezničkih sustava.
U današnje vrijeme, razvoj tržišta željezničke industrije i ekonomije više nije ograničen nacionalnim granicama, već postaje rastuće i sveobuhvatno mjesto diljem Europe.
Pretpostavlja se da će željeznice u državnom vlasništvu, u potpunosti ili djelomično biti privatizirane, a osnovne zadaće i dužnosti koje su do sada bile u nadležnosti željezničkih tvrtki, biti će omogućene i drugima.
Proširenjem Europske Unije na jugoistočne zemlje očekuju se sve snažnije promjene na željeznicama, te ukoliko se željeznica želi konkurentno natjecati s cestovnim prijevozom, morati će se modernizirati u svakom pogledu, kako bi postala učinkovita i fleksibilna.

Novi zahtjevi u pogledu zadaće željezničkih inženjera

Promjene koje se događaju u željezničkom sektoru rezultiraju i posve novim zahtjevima u pogledu uloge željezničkih inženjera, institucija (uprave) i gospodarstva.
Uslijed toga, željeznički inženjer mora biti sposoban nuditi i prodavati vlastite sposobnosti i vještine. Time će trebati moći dokazati da je pripremljen za nove zahtjeve i da se može uspješno nositi s njima, a također će morati trajno proširivati i prilagoditi svoje znanje i sposobnosti.
Interoperabilnost, kao sveprisutni trend u željezničkom sektoru, zahtjeva nove kvalitete rada na polju inženjerstva tako da su željezničkom inženjeru potrebne diplome i certifikati s kojima će moći kvalitetno konkurirati na tržištu rada i dokazati svoje kompetentnosti.
Pred njim će stajati sljedeći izazovi:

a) Željeznički inženjeri morati će moći predočiti dokaz svojih posebnih kvalifikacija i kompetencija kako bi profesionalno bio angažiran u željezničkim tvrtkama, institucijama, odnosno gospodarskim subjektima u budućnosti;

b) Kompanije će sve više sudjelovati na javnim nadmetanjima u cijeloj Europi, stoga se očekuje veća prilagodljivost inženjera;

c) Željeznički operateri će uspostavljati poslovni odnos s drugim željezničkim subjektima, samo onim koja će raspolagati kvalificiranim i kompetentnim ljudima.

Ÿ Industrijske tvrtke koje će nuditi ugovorne odnose u željezničkom sektoru, morati će dokazati da raspolažu kvalificiranim željezničkim inženjerima.

 

Licenca ” Europski željeznički inženjer” – (EURAIL-ING)

Licenca ”Europski željeznički inženjer” je jedinstveni dokaz o kvaliteti kvalifikacija i kompetentnosti za obavljanje usluga inženjerskih djelatnosti u željezničkom sektoru, neophodan u Europi, a institucija ovlaštena za izdavanje uvjerenja na temelju zahtjeva, je Unija Europskih željezničkih inženjera – UEEIV

Ova licenca je višeznačna i to:

a) za željezničkog inženjera:

 • predstavlja motivaciju za buduća osobna usavršavanja
 • dokazuje njegove mogućnosti kao stručnjaka
 • povećanje mogućnosti profesionalnog razvoja i
 • omogućava veću profesionalnu radnu pokretljivost unutar EU

b) za poduzeća željezničke industrije:

 • garanciju sigurnosti visokokvalitetnih usluga održavanja
 • kriterij selekcije prilikom odabira za zapošljavanje željezničkih inženjera

c) za obrazovne institucije i fakultete:

 • usporedivo inženjersko obrazovanje na visokokvalitetnoj razini uzimajući u obzir europski razvoj

Svrha licence:

 • poboljšati poziciju, ulogu i odgovornost inženjera u okvirima tvrtke u kojoj radi
 • pružiti osnovu za uzajamno priznavanje kompetencija
 • promovirati profesionalno usavršavanje i kvalifikaciju inženjera u željezničkom sektoruŸ
 • pružiti poslodavcima dokument  koji se odnosi na cjelokupno profesionalno obrazovanje inženjera
 • obuhvatiti i uključiti rastući broj inženjera iz tranzicijskih zemalja u proces suvremenog internacionalnog razvoja
 • pružiti poduzećima mogućnost stvaranja publiciteta kroz stručne zaposlenike koji imaju certifikat ” Europski željeznički inženjer”
 • istovremeno poticati željeznice da u okvirima javno raspisivanih natječaja, pri dodjeli poslova, daju prioritet onim poduzećima koja zapošljavaju osposobljene osobe

 

Informacije vezane uz postupak stjecanja EURAIL-ING certifikata možete dobiti kod:                                              

Dean Lalić, dipl.ing.građ.

dean.lalic@hzinfra.hr

Pristupnica

OVDJE MOŽETE PREUZETI PRISTUPNICU ZA ČLANSTVO U DRUŠTVU  HRVATSKO DRUŠTVA ŽELJEZNIČKIH INŽENJERA

EURAIL-ING

Licenca ” Europski željeznički inženjer” – (EURAIL-ING)

Gdje smo

Petrinjska 89, 10000 Zagreb

Nazovite nas

Tel./fax: +385 1 378-2858

E-adresa

11 + 13 =