Čitatelji i distribucija

Željeznice 21 jedini je specijalizirani časopis u Hrvatskoj koji obrađuje cjelokupnu željezničku tematiku i izlazi četiri puta godišnje (ožujak, lipanj, rujan i prosinac) u nakladi od 550 primjeraka.

Sadržaj časopisa čine stručni i znanstveni radovi iz svih područja djelovanja željeznice, prvenstveno iz željezničke tehnike i tehnologije, kao i  publicistički članci iz rada nacionalnog željezničkog sektora i industrije. Časopis je besplatan, a njegovi čitatelji su temeljito odabrani željeznički stručnjaci zaposleni u željezničkim poduzećima, agencijama i institucijama, pratećoj industriji, kao i pripadnici akademske zajednice. Uz navedene, časopis se šalje i najvišim upravljačkim strukturama susjednih željezničkih uprava bliskog govornog područja te je kao takav dobro poznat u regionalnim okvirima željezničkog sektora. Distribucija časopisa se odvija  putem pošte, što daje jamstvo da svaki primjerak sigurno dolazi  do željenog primatelja.

Profil čitatelja

 • Visoko obrazovani inženjeri i stručnjaci zaposleni u željezničkim poduzećima, agencijama i tvrtkama željezničke industrije
 • srednji i viši menadžment željezničkih poduzeća

Uz željezničke stručnjake koji primaju vlastiti primjerak časopisa, isti se distribuira i u kabinete stručnih službi i uprava željezničkih poduzeća, što omogućava da jedan primjerak dolazi u ruke većeg broja čitatelja.

Osnovne prednosti oglašavanja u stručnom časopisu “Željeznice 21”

 • jedini specijalizirani stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj
 • maksimalna selektivnost ciljne publike
 • nizak trošak oglasa po čitatelju
 • višekratna impresija po čitatelju
 • regionalna distribucija

 

Opći uvjeti oglašavanja

Narudžba oglasnog materijala

Objava oglasnog materijala vrši se temeljem zaprimanja pravovaljane Narudžbenice (u propisanoj formi) na  e-adresu marketing@hdzi.hr koja mora biti u potpunosti popunjena, potpisana i ovjerena pečatom Naručitelja.

Osim putem Narudžbenice, oglasni materijal je moguće naručiti i putem e-maila, kao odgovor ili prihvaćanje ponude koja je upućena od strane  HDŽI-a. U takvoj narudžbi moraju biti vidljivi sljedeći podaci: naziv, adresa i OIB Naručitelja; broj časopisa u kojem se objavljuje oglasni materijal; vrsta i format oglasa; cijena i dr.

Prihvatom Narudžbenice ili prihvaćanjem ponude e-mailom smatra se da su Naručitelj i HDŽI postigli dogovor te da Naručitelj prihvaća Opće uvjete oglašavanja. Naručitelj prihvaća punu odgovornost za sadržaj oglasnog materijala te u slučaju povrede zakona Republike Hrvatske o oglašavanju, povrede autorskog prava ili sličnog spora, izravno odgovara oštećenoj trećoj osobi.

HDŽI nije odgovoran za točnost, istinitost i ažurnost sadržaja koji se objavljuju u oglasnim materijalima.

HDŽI ima pravo odbiti objavu oglasnog materijala ako smatra da je sadržaj neprimjeren ili protuzakonit, kao i u slučaju da ne zadovoljava tehničke specifikacije. U tom slučaju, HDŽI nema nikakvu pravnu odgovornost prema Naručitelju.

Dostava oglasnog materijala

Naručitelj je dužan HDŽI-u dostaviti gotovu i ispravnu grafičku pripremu oglasnog materijala najkasnije mjesec dana prije predviđenog izlaska časopisa u kojem će predmetni materijal biti objavljen.

Otkazivanje

Narudžba se može otkazati samo u pisanoj formi najkasnije mjesec dana prije predviđenog izlaska časopisa u kojem će predmetni materijal biti objavljen. 

Za otkazivanje narudžbe u roku kraćem od mjesec dana HDŽI obračunava Naručitelju penale u punom iznosu naručenog oglasa.

Reklamacije

Reklamacija objavljenog oglasnog materijala uvažava se samo u pisanom obliku u roku od 15 (petnaest) dana od datuma njegove objave.

Reklamacija računa za objavu oglasnog materijala uvažava se u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

Dostava časopisa Naručitelju 

HDŽI nakon objave oglasnog materijala Naručitelju dostavlja jedan primjerak časopisa besplatno poštom ukoliko se radi o dostavnoj adresi unutar RH.

Sukladno dogovoru s Naručiteljem, HDŽI primjerak časopisa može dostaviti i u pdf formatu.

 

Cjenik i popust

Svim zainteresiranim tvrtkama i institucijama koje nude usluge i proizvode vezane za željeznicu, u časopisu je omogućeno objavljivanje oglasnog materijala prema sljedećim cijenama i uvjetima:

 • druga i treća stranica omota  format A4 – 800 EUR
 • unutarnja stranica format A4 – 600 EUR
 • unutarnja stranica format 1/2 A4 – 300 EUR
 • stručno – promotivni članak / reportaža – 1.000 EUR/stranici
 • PR članak / intervju – 1.200 EUR/stranici
 • umetanja promotivnog materijala – na upit

Za ponavljanje uzastopnih oglasa istog formata tijekom jedne nakladničke godine odobrava se popust od 20% .

Popust se ne primjenjuje ukoliko se radi o različitim vrstama oglasnog materijala (npr. oglas, stručno-promotivni članak, PR članak ili intervju) ili različitim formatima oglasa.

Ako je Naručitelj naručio više oglasa (u nekoliko uzastopnih brojeva časopisa), uvjet za objavu narednog oglasa je podmirenje računa prethodnog.

 

Tehnički podaci za predaju i dostava oglasa

Slikovne oglase za objavu potrebno je dostaviti putem elektroničke pošte na adresu marketing@hdzi.hr u .jpg ili .pdf formatu;

 • za format  A4 – 21.5×28 cm + 3 mm praznog napusta sa svake strane
 • za format ½ A4 – 21.5×14 cm + 3 mm praznog napusta sa svake strane
 • grafička rezolucija – minimalno 300 piksela
 • grafička boja – CMYK

Značajke stručno-promotivnog članka

 • otvoreni dokument koji se može uređivati za grafičku pripremu tiska;
 • logotip tvrtke koja se oglašava na početku članka;
 • struktura: tekst i fotografije/tablice/grafike;
 • veličina jedne stranice A4 iznosi maksimalno 2500 znakova s prazninama, uz veličinu fonta Arial od 12 pt;
 • fotografije minimalne rezolucije 300 piksela;
 • svaki prilog (fotografija/tablica/grafika) mora biti imenovan
 • po potrebi navesti ime i prezime kontakt osobe  (fotografija glave, funkcija, e-mail i telefon)

 

Plaćanje

HDŽI ispostavlja račun za oglas tek nakon njegove objave, a iznos je potrebno uplatiti na:

IBAN HR9423400091100051481 – Privredna banka Zagreb d.d.

Temeljem čl. 39 stavka 1 Zakona o PDV-u, HDŽI je oslobođeno obveze plaćanja PDV-a.

 

Ured za marketing

 

           Upiti i informacije:             

voditelj marketinga
Tomislav Prpić
e-adresa: tomislav.prpic@hdzi.hr

koordinatorica za oglašavanja
Željka Sokolović
e-adresa: marketing@hdzi.hr

Pristupnica

OVDJE MOŽETE PREUZETI PRISTUPNICU ZA ČLANSTVO U DRUŠTVU  HRVATSKO DRUŠTVA ŽELJEZNIČKIH INŽENJERA

EURAIL-ING

Licenca ” Europski željeznički inženjer” – (EURAIL-ING)

Gdje smo

Petrinjska 89, 10000 Zagreb

Nazovite nas

Tel./fax: +385 1 378-2858

E-adresa

3 + 13 =