Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Oglašavanje

Čitatelji i distribucija

Željeznice 21 jedini je stručni časopis u Hrvatskoj koji obrađuje cjelokupnu željezničku tematiku, te izlazi četiri puta godišnje (tromjesečno) u nakladi od 700 primjeraka.

Sadržaj časopisa čine stručni i znanstveni radovi iz svih područja djelovanja željeznice, prvenstveno iz željezničke tehnike i tehnologije, kao i  publicistički članci iz rada nacionalnog željezničkog sektora te željezničke industrije.

Obujam časopisa je od 60 do 68 stranica.

Časopis je besplatan, a njegovi čitatelji su temeljito odabrani željeznički stručnjaci zaposleni u željezničkim poduzećima, pratećoj industriji, kao i pripadnici akademske zajednice. Uz navedene, časopis se šalje i najvišim upravljačkim strukturama susjednih željezničkih uprava bliskog govornog područja, te je kao takav dobro poznat u regionalnim okvirima željezničkog sektora. Distribucija časopisa se odvija  putem pošte, što daje jamstvo da svaki primjerak sigurno dolazi  do željenog primatelja.

Profil čitatelja:

  • VŠS i VSS stručnjaci zaposleni u željezničkim poduzećima i tvrtkama željezničke industrije
  • srednji i viši menadžment željezničkih poduzeća

Uz željezničke stručnjake koji primaju vlastiti primjerak časopisa, isti se distribuira i u kabinete stručnih službi i uprava željezničkih poduzeća, što omogućava da jedan primjerak dolazi u ruke većeg broja čitatelja te se pouzdano može reći da u kontakt s jednim brojem časopisa dolazi preko 1.000 čitatelja i to višekratno, što upućuje na izuzetno veliku efikasnost oglašavanja.

Osnovne prednosti oglašavanja u stručnom časopisu Željeznice 21 su:

  • jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj
  • maksimalna selektivnost ciljne publike
  • nizak trošak oglasa po čitatelju
  • regionalna distribucija
  • višekratna impresija po čitatelju

Cjenik i uvjeti objavljivanja oglasa

Svim zainteresiranim tvrtkama i institucijama koje nude usluge i proizvode vezane za željeznicu, u časopisu je omogućeno objavljivanje oglasa prema sljedećim načinima i uvjetima:

  • posljednja stranica omota -1000 €
  • druga i pretposljednja stranica omota – 800 €
  • unutarnja stranica – 600 €

Za ponavljanje oglasa u narednim brojevima časopisa odobrava se popust od 20% .

Ukoliko je naručitelj naručio više oglas (u nekoliko uzastopnih brojeva časopisa), uvjet za objavu narednog oglasa je podmirenje računa prethodnog.

Tehnički podaci za predaju i dostava oglasa

Oglase za objavu potrebno je dostaviti u mjerilu 1:1; na optičkom mediju ili putem elektroničke pošte u .pdf formatu.

Popust

Za ponavljanje oglasa u narednim brojevima časopisa odobrava se popust od 20% .

Narudžba oglasa

Objava oglasa u časopisu „Željeznice 21“ biti će realizirana nakon popunjavanja narudžbenice i njenog slanja na e-adresu: hdzi@hdzi.hr.

Plaćanje

Za pravne osobe u Republici Hrvatskoj, cijene izražene u EUR se preračunavaju u kunski iznos na dan ispostavljanja računa po srednjem tečaju Privredne banke Zagreb. Kunski iznos za objavu oglasa potrebno je uplatiti na:

IBAN HR9423400091100051481 – Privredna banka Zagreb d.d.

Temeljem čl. 39 stavka 1 Zakona o PDV-u, HDŽI je oslobođeno obveze plaćanja PDV-a.

 

Ured za marketing

 

           Upiti i informacije:             

voditelj marketinga
Tomislav Prpić
e-adresa: tomislav.prpic@hzpp.hr

koordinatorica za oglašavanja
Željka Sokolović
e-adresa: zeljka.sokolovic@hzinfra.hr

Pristupnica

OVDJE MOŽETE PREUZETI PRISTUPNICU ZA ČLANSTVO U DRUŠTVU  HRVATSKO DRUŠTVA ŽELJEZNIČKIH INŽENJERA

EURAIL-ING

Licenca ” Europski željeznički inženjer” – (EURAIL-ING)

Gdje smo

Petrinjska 89, 10000 Zagreb

Nazovite nas

Tel./fax: +385 1 378-2858

E-adresa

11 + 3 =