Upute autorima

Časopis Željeznice 21 jest znanstveno-stručni časopis koji izlazi četiri puta godišnje, a programski je i sadržajno usmjeren u objavljivanje radova iz svih strukovnih područja posvećenih željeznici. Časopis se sastoji od tri dijela koja čine cjelinu. Prvi dio čine znanstveni i stručni članci, drugi promotivni stručni članci, a treći novosti iz željezničkog sustava te članci o aktivnostima Hrvatskog društva željezničkih inženjera (HDŽI).

Svi znanstveni i stručni radovi upućuju se u recenzijski postupak, dok ostali radovi ne podliježu recenzijskome postupku. Prijava rada smatra se autorovim jamstvom da članak nije prethodno objavljen i da se njegovim objavljivanjem ne krše autorska prava.

Autor je odgovoran za sve podatke iznesene u objavljenome članku. Svi tekstovi koji se objavljuju moraju biti napisani hrvatskim jezikom, iznimno engleskim jezikom, ako je riječ o stranome autoru. Autori ne moraju raditi grafičku pripremu članaka niti naručivati stručnu lekturu.

Znanstvene i stručne radove recenziraju odgovarajući stručnjaci. Radovi se prihvaćaju za objavu samo ako autor uskladi rad s primjedbama recenzenata i Uredništva.

 

Pristupnica

OVDJE MOŽETE PREUZETI PRISTUPNICU ZA ČLANSTVO U DRUŠTVU  HRVATSKO DRUŠTVA ŽELJEZNIČKIH INŽENJERA

EURAIL-ING

Licenca ” Europski željeznički inženjer” – (EURAIL-ING)

Gdje smo

Petrinjska 89, 10000 Zagreb

Nazovite nas

Tel./fax: +385 1 378-2858

E-adresa

12 + 12 =