Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Izvršni odbor HDŽI donio je na svojoj 27. sjednici Odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Statuta HDŽI. Radna grupa je imala za cilj preispitati i po potrebi izmijeniti određene dijelove Statuta HDŽI kojima se regulira status pojedine kategorije članstva i organizacijska struktura Društva. U radnu grupu su bili pozvani svi članovi izvršnog odbora, Nadzornog odbora te svi povjerenici koji su željeli sudjelovati. 

Sukladno zaduženju, Radna grupa je izradila Nacrt izmjena i dopuna Statuta HDŽI te isti dostavila Izvršnom odboru, koji ga je na svojoj 28. sjednici utvrdio i ovim putem daje na javnu raspravu. Obzirom na komunikacijska ograničenja proizašla iz primjene Uredba o zaštiti podataka (GDPR), odlučeno je da Nacrt izmjena i dopuna Statuta HDŽI bude objavljen na web mjestu HDŽI kako bi bio pristupačan svim članovima Društva. Primjedbe na isti mogu se dostaviti Izvršnom odboru HDŽI na adresu elektroničke pošte: hdzi@hdzi.hr do 14. kolovoza 2018., nakon čega će Izvršni odbor HDŽI objediniti i razmotriti sve pristigle primjedbe i pripremiti korigirani materijal za daljnju proceduru.

Izvješće Radne skupine Stub.Toplice

Nacrt izmjena i dopuna Statuta HDŽI-lipanj 2018.

Zapisnik s radionice HDŽI u Stubičkim Toplicama 18. – 20. svibnja 2018.g

 

 

Izvršni odbor HDŽI