Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Modernizirana željeznica visoko je postavljena na agendi digitalne transformacije Hrvatske. Napredna ICT rješenja uz potporu 5G mreža otvaraju sasvim nove mogućnosti. O njima razgovaramo s Vjeranom Bućom, direktorom prodaje i marketinga za rješenja za industriju i društvo te članom poslovnog rukovodstva Ericssona Nikole Tesle.

 Na koji način se može realizirati spomenuta agenda?

Informacijsko-komunikacijska rješenja imaju ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji svih industrija te su neophodna za napredne i održive poslovne subjekte, velike nacionalne sustave kao i društvo u cjelini. Svojim inovativnim rješenjima vezanim uz zdravstvenu zaštitu, promet, državnu upravu, komunalne djelatnosti i multimedijsku komunikaciju, uz vodeću ulogu u modernizaciji telekom infrastrukture za bolju povezanost, Ericsson Nikola Tesla omogućuje svojim kupcima rast i razvoj, na što smo posebno ponosni. Kao što vidite, poslovni segmenti u kojima djelujemo su zaista raznovrsni i zahtijevaju široki spektar kompetencija naših stručnjaka. Ne mislim pri tome samo na uloge kvalitetnih razvojnih timova, kreatora rješenja, rukovoditelje projekata nego i na širinu različitih domenskih znanja koje jednim dijelom nalazimo na tržištu, ali i izgrađujemo u vlastitoj kompaniji.
To se pokazalo ključnim u realizaciji velikih nacionalnih infrastrukturnih projekata, složenih i osjetljivih sustava i projekata koji zahtijevaju poseban fokus i iznimnu partnersku suradnju.  Tako smo, na primjer, u segmentu nacionalne sigurnosti realizirali ugovore za implementaciju Schengenskog sustava za nadzor državne granice, isporučili sustav upravljanja žurnim situacijama u Operativno komunikacijskom centru MUP-a RH, specifična aplikativna rješenja za potrebe sigurnosnih službi te s Coordcom platformom za podršku odlučivanju pokrili sve procese za žurne situacije u RH i dr. Kao posebno važno i korisno za sve građane Hrvatske ističemo implementirano rješenje za eZdravstvo, pogotovo u okolnostima velikog opterećenja zdravstvenog sustava kao što je sada u uvjetima epidemije, te ZIS integrirani sustav katastra i zemljišnih knjiga, u kojima je uspješnom informatizacijom poslovnih procesa državne uprave značajno unaprjeđen njen rad.

Svoju ekspertizu u implementaciji i sistemskoj integraciji ICT rješenja u prometnim sustavima razvijamo i širimo već preko dva desetljeća. Ericsson Nikola Tesla je u zadnjih nekoliko godina bio uključen u brojne projekte u željezničkim sustavima. Zahvaljujući našim integracijskim sposobnostima, iskustvu i referencama na ovakvim projektima, pružamo „ključ u ruke“ rješenja za sve kompleksne projekte koji se tiču komunikacijskih sustava te sustava za operativnu i poslovnu podršku.

 Kako vidite budućnost željezničkih komunikacija?


Europske željeznice su još početkom devedesetih razvile komunikacijske mreže bazirane na GSM tehnologiji, nazvanu GSM-R (Sustav pokretnih komunikacija za željeznice), koja je implementirana u razne željezničke sustave diljem Europe. GSM-R integrira sve dosadašnje pokretne radio aplikacije koje se koriste na željeznicama i omogućuje početak razvoja mnogih novih usluga i aplikacija u budućnosti. GSM-R će posebice omogućiti jedinstvenu komunikacijsku platformu koja će osigurati internu operativnost željezničkog prometa i biti podloga Europskog sustava za upravljanje vlakovima. Međunarodna željeznička unija (UIC) počela je 2013. godine u suradnji s Agencijom Europske unije za željeznice razgovore o budućem sustavu mobilnih komunikacija za željeznice (Future Railway Mobile Communication System, FRMCS). Smatram da će upravo budući sustav željezničkih mobilnih komunikacija (FRMCS) i njegova implementacija biti ključni pokretač ERTMS-a i digitalizacije željeznice.

Digitalna preobrazba poslovanja korištenjem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija unapređuje mnoge sektore pa tako i prometni, a rješenja koja u tom segmentu nudi Ericsson Nikola Tesla, temelje se na iskustvima globalne korporacije i u suglasju su s međunarodnim standardima te odgovarajućim propisima za područje prometa u EU pa samim time i u Hrvatskoj.

Jeste li i u inozemstvu također aktivni u području željeznica?


Kompanija Ericsson Nikola Tesla, kao pridružena članica korporacije Ericsson, i njeni stručnjaci aktivno sudjeluju u Udruženju europskih proizvođača vlakova i dobavljača željezničke opreme (UNIFE) sa zadatkom prenošenja znanja o tome na koje sve načine 5G mreže i kritični mrežni kapaciteti mogu donijeti prosperitet za željezničku industriju, sve zahvaljujući digitalizaciji. Izgrađene na vodećoj 4G i 5G tehnologiji, Ericssonove ključne kritične mreže i aplikacije pružaju sigurne i otporne usluge sljedeće generacije koje karakteriziraju mobilne širokopojasne komunikacije visokih performansi.
Konkretno, kao član UNIFE-a, Ericsson će 5G rješenjima za budući željeznički mobilni komunikacijski sustav (FRMCS) dati važan doprinos ubrzanju modernizacije željezničkih komunikacija i pružiti podršku željezničkom sektoru u iskorištavanju potencijala digitalizacije radi poboljšanja kvalitete i učinkovitosti rada, iskustva putnika i sigurnosti mreže i podataka. Uz to, Ericsson sudjeluje u inovacijskim i istraživačkim projektima ovog udruženja koje financira Europska unija.

Na koji način vidite primjenu 5G tehnologije u području željeznica?

 

U Europi i širom svijeta, u tijeku je više projekata koji iz različitih aspekata demonstriraju primjenu i mogućnosti koje će aktualna generacije mobilne telefonije pružiti u željeznicama. Koristeći nove razine brzine i nisku latencije, omogućuje kontrolu nad povezanim uređajima u stvarnom vremenu. Za primjenu u željeznicama važna je karakteristika omogućavanja gotovo trenutačnog prebacivanja u slučaju pogreške s ciljem smanjenja gubitka paketa, mogućnosti vezane uz formiranje snopa (eng. beamforming) i odsječke mreža (engl. network slicing) prilagođene potrebama aplikacija u kritičnim poslovnim procesima. Primjera je već puno po cijelom svijetu i na svim kontinentima. U Indiji je tako, na koridoru od 800 km, 5G mreža korištena kao komunikacijska osnova za implementaciju sustava automatske zaštite vlakova i sustava za zaštitu od sudara vlakova. U Švicarskim željeznicama se 5G mreža koristi za kritičnu komunikaciju vlaka i infrastrukture, ali i za pružanje širokopojasnih komunikacijskih kanala (npr. za prijenos videa) putnicima koji se u vlakovima kreću velikim brzinama.  Slični korisnički slučajevi provedeni su i u Kini, Njemačkoj, SAD-u… Važno je napomenuti da je realiziran i veliki broj demoa gdje je 5G uspješno udovoljio definiranim područjima primjene u FRCMS-u, od koji je ključni i prijenos videa u visokoj rezoluciji iz kamera koje snimaju područje ispred vlaka u stvarnom vremenu, pri velikim brzinama.

Već sada su, u okviru procesa digitalizacije, željeznice širom svijeta uvele širok spektar novih usluga i aplikacija no jedna velika prednost digitalizacije tek će doživjeti svoju pravu ekspanziju, a to su podaci koji predstavljaju temelj za podršku odlučivanju prilikom provođenja operativnog i strateškog planiranja. Trendovi u svijetu ukazuju na to da su upravo masovni skupovi podataka iz industrije (npr. željeznice), obogaćeni dodatnim podacima (npr. podaci iz mobilnih mreža, sustava naplate karata i/ili drugih sustava), glavni pokretač nove ere odlučivanja u željeznici koja će biti zasnovana na znanosti o podacima. Potrebe za naprednom analitikom ima i u Hrvatskoj, bez obzira je li riječ o optimizaciji poslovanja ili praćenju provedbe PSO-a.