Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Ljetni, odnosno drugi broj Željeznice 21 je izašao iz tiska i tematski obrađuje digitalizaciju željeznice. Na tu temu, u ovom broju su objavljena tri stručna rada čiji autori dolaze iz segmenta željezničke industrije. Prvi stručni rad pod nazivom Novi sustav centralnog upravljanja željezničkim prometom na Slovenskim željeznicama čiji autori su mr. sc. Barbara Kostner i Roman Lavrič iz tvrtke Siemens Mobility, obrađuje temu uvođenja novog sustava upravljanja prometom na Slovenskim željeznicama. O primjeni suvremenih komunikacijskih tehnologija na željeznici pisali su dr. sc. Krešimir Vidović i Mićo Dujak iz kompanije Ericsson Nikola Tesla u stručnom radu Suvremene komunikacijske tehnologije u funkciji digitalizacije željeznice, dok je Damir Bukvić iz tvrtke Elektrokem obradio temu vezanu za informiranje putnika, čiji rad nosi naziv  Informiranje putnika u kolodvorima i stajalištima.  Četvrti stručni rad dolazi iz HAKOM-a, čiji autori su: mr. Ivica Škrtić i Ivan Šimunec te nosi naziv Analiza savjetovanja s predstavnicima korisnika usluga željezničkog teretnog i putničkog prijevoza.

Treba naglasiti da je ovaj broj stručnog časopisa Željeznice 21 uređivala nova glavna urednica, Snježana Krznarić.