Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Na redovnom godišnjem Saboru HDŽI održanom 16. prosinca 2021. godine doneseni su ključni dokumenti vezani za rad Društva u tekućoj godini. Sabor je po drugi put u povijesti HDŽI-a održan online, sukladno ranije donesenom Poslovniku, a sudjelovalo je 26 zastupnika. Zapisnik s redovnog Sabora HDŽI je moguće vidjeti ovdje.

Prije izglasavanja planskih dokumenata Društva za 2022., usvojeno je: Izvješća o radu Društva u 2021., Financijsko izvješće za 2021. i Izvješće Nadzornog odbora za 2021.

Ključni dokumenti za realizaciju programskih aktivnosti su Program rada i Financijski plan za 2022. Za lakši i razumljiviji uvid, ova dva dokumenta objedinjena su u jedan i moguće ih je vidjeti ovdje.

Program rada za 2022. je koncipiran na uobičajen način te sadrži temeljne ponavljajuće procese koji se odvijaju u Društvu i važni su za njegovo redovno funkcioniranje, a poseban naglasak je stavljen na projektne aktivnosti, kojih u 2022. ne bi trebalo manjkati. U skladu s programskim aktivnostima, planirana su i financijska sredstva i to uz poveći debalans između prihoda i rashoda, a sve u ime projekata financiranih iz EU fondova. Uz to, ostavljena je i mogućnost financiranja raznih jednostavnijih ad hoc projekata koji se mogu nominirati prema želji i inicijativi zainteresiranih članova Društva.